Søndags tur 12 mai til Hvitsteintjern i Skien

Vi parkerer på en åpen plass ved Solum på rv353. Ta med mat og drikke. Vi møter opp kl. 12.00. Vi går på sti så barnevogn fungerer dårlig. Ved event. spørsmål ring Finn på 40842630.

Håper mange får mulighet til å ta turen.