Sommerlesning 2013

 Bokomslag: Sex, kjærlighet og Asperger syndromEnten det regner eller er strandvær i sommerferien, så er sommeren lesetid for mange av våre medlemmer.  Noen velger seg underholdningslitteratur, mens andre kaster seg over bøker som kan hjelpe dem å mestre egen diagnose eller livet med ASD i familien eller klasserommet.  I denne artikkelen tilbyr vi boktips av begge typer.  Flere boktips finner du her


Boktipsene her er kun til informasjon og inspirasjon.  De er ikke en anbefaling, verken av bøkene eller de kommersielle nettsidene vi linker til.   Det er lurt å sjekke biblioteket i kommunen.  Selv om de ikke har boka du leter etter, kan de likevel prøve å ordne fjernlån fra et annet bibliotek. 

 


 

Tre romaner 

Det er ikke så farlig med meg” (2012) av Jenny Jägerfeld er en blanding av gapskratt og alvor, det er en kjærlighetsfortelling og en psykologisk thriller. Forfatteren bruker sin kompetanse som psykolog i denne skildringen av forholdet mellom Maja på 17 år og hennes mor, som har Asperger syndrom. 

«Kvinnen i buret» og «Fasandreperne» (2009 og 2011) av Jussi Adler-Olsen.  Kriminalinspektør Carl Mørch har diverse trekk forbundet med Asperger syndrom, i følge linken. 

«Den veven av hendelser vi kaller verden» (2003) av Simon Stranger.  Forfatteren har erfaring med autisme fra sitt arbeid på Aurora, et tilrettelagt arbeidsverksted.  Han sa følgende i et intervju:  ”Jeg tror nok heller ikke at jeg hadde skrevet fortellingen om en taus, muligens autistisk jente i debutromanen min, hvis det ikke var for Aurora»  


Tre bøker om Asperger (eller personer med diagnosen)

«Sex, kjærlighet og Asperger syndrom» (2013) av Inger Jalakas, oversatt til norsk. Se side 16 i Spisskatalogen eller gå til innholdsfortegnelsen

«Demring» (2012) av Aase Wahl og Tom Roland Ekeberg.  Ekeberg fikk diagnosen Asperger syndrom som voksen, og han har skrevet to bøker tidligere:  «Treet» (2000) og «Porten» (2005). Flere sider av de gamle bøkene er plukket ut og integrert i den nye boka.  

Den kompletta guiden til Aspergers syndrom” (2011) av Tony Attwood, oversatt til svensk.  Boka på 448 sider avsluttes med kapitler om videreutdanning, yrke og kjæresteforhold.   


Tre fagbøker om autisme/Asperger  

«Mr. Autism:  Det handler om å lytte» (2013) av  Demetrious Haracopos.  Boka er en samling av de viktigste artiklene som Haracopos har skrevet gjennom tiden. 

«Autisme og pedagogikk» (2013) av Meral Øzerk og Kamil Øzerk. Undertittelen er «Teoretiske og pedagogisk-metodiske tilnærminger til arbeid med barn med autisme-spekter-forstyrrelser.»   

«Nevropsykiatri:  Metoder og kliniske perspektiver” (2012) ved Tormod Fladby (red.) m.fl. Boka inneholder bl.a. et kapitell om autismespekter diagnoser skrevet av Mai-Britt Posserud og Christopher Gillberg.  Kapitellet om eksekutiv kontroll og tekning, emosjon og atferd kan også være av interesse.


Tre engelske bøker om autisme/Asperger 

«10 things every child with autism wishes you knew» (2. utgave, 2012) av Ellen Notbohm. Den klassiske boka er tilgjengelig i en ny utgave. Ta en titt i boka eller les en kortere versjon av bokas budskap på dansk.  

The neuropsychology of autism” (2011) av Deborah Fein, redaktør. Tidsskrift for Den norske legeforeningen kaller den en “avansert lærebok” som «formidler forholdsvis tung informasjon på en lett tilgjengelig måte.» Ta en titt i boka her.  

The incredible five point scale” (2. utgave, 2012) av Kari Dunn Buron. Undertittelen er «Assisting Students with Autism Spectrum Disorders in Understanding Social Interactions and Controlling Their Emotional Responses.» Ta en titt i boka her


Tre bøker om utviklingshemning 

«Dette er meg» (2013) av Caroline Tidemand-Andersen. Undertittelen er «En bok om identitet, følelser og valg for folk med utviklingshemming.» 

«Utviklingshemning: Årsaker og konsekvenser» (2011) ved Ivar R. Mæhle, Jarle Eknes og Gunnar Houge (red.). Boka inneholder et kapittel om autisme og et innlegg om dobbeldiagnosen autisme og schizofreni. Gå til innholdsfortegnelsen. Les også en bokanmeldelse i Fontene (side 60) og Tidsskrift for Den norske legeforening.   

«Vanlig eller utviklingshemmet» (2011) av Anna M. Kittelsaa. De syv unge voksne i boka gir oss et tankevekkende innblikk i hvordan det er å leve med utviklingshemning. Les en bokanmeldelse i Samfunn for alle (side 36).  


Tre bøker om arbeid 

«To skritt foran» (2013) av Lars Grue og Marte Rua. Boka handler om unge funksjonshemmedes vei til arbeid og egen bolig.

«Arbeidslinja: Arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten» (2012) ved Steinar Stjernø og Einar Øverbye (red.). Temaene belyses med forskning i Norge og resten av verden.  

Døråpner til arbeidslivet” (2010) ved Grete Wangen, red. Gå til innholdsfortegnelsen eller les en bokanmeldelse i Fontene (side 62)


Tre bøker om sosiale ferdigheter 

«Sosiale historier som metode» (2013) av May Nyheim, Kari Tangvold, Med Beghdadi og Nils Kaland. Undertittelen er «Hjelp til å fremme sosial forståelse og fungering ved autisme og synshemning.»  

«smART oppvekst» (2012) av Gro Aasland og Vidar Bugge-Hansen. Undertittelen er «identifisere barns styrker gjennom sosiale historier.» Inkluderert i boka er det styrkekortene som viser og forklarer gode egenskaper som selvkontroll og hjelpsomhet. «De barna som har hatt smART i barnehagen er mye mer kompetente i sosiale sammenhenger og har et vokabular for følelser og er flinkere til å se andre mennesker,» sier kommunalsjefen i Re kommune til NRK

«Undervisning i sosiale ferdigheter – en håndbok» (2. opplag, 2011) av Stephen N. Elliot og Frank M. Gresham. Boka presenterer utprøvde treningsprogram, hvor 43 sentrale sosiale ferdigheter gjennomgås. Håndboka er først og fremst utviklet for bruk i grunnskolen, men vil også med letthet kunne tilpasses andre målgrupper. 


 

Og til slutt – fire bøker om atferd 

«Varig atferdsendring hos barn – krever varig atferdsendring hos voksne» (2013) av Hanne Holland. Boka er inspirert av kjente metoder som Multisystemisk terapi, PMTO og De utrolige årene (Webster-Stratton). 

«Atferdsavtaler» (2010) av Børge Holden. Undertittelen er «Et hjelpemiddel for å velge hensiktsmessig atferd.» 

«Innføring i atferdsanalyse» (2013) av Jørn Isaksen og Are Karlsen. Les en bokanmeldelse her

«Håndtering av aggressiv atferd med lavaffektive tilnærminger» (2013) av Andrew A. McDonnell. Metoden lavaffektiv tilnærming (Low Arousal Approach) fokuserer det på enkle ting som det å gi rom, bruke tid og dempe stresset hos den utagerende. Dette er tilgjengelige strategier som demper stressnivået både hos tjenestemottaker og ansatt og fører til en positiv samhandling. 

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer