Sommerlesning 2012

Bokomslag "Et annerledes liv" av Ruben Klipper
Enten det regner eller er strandvær i sommerferien, så er sommeren lesetid for mange av våre medlemmer.  Noen velger seg underholdningslitteratur, mens andre kaster seg over bøker som kan hjelpe dem å mestre egen diagnose eller livet med ASD i familien eller klasserommet.  I denne artikkelen tilbyr vi boktips av begge typer.  Flere boktips finner du her

Boktipsene her er kun til informasjon og inspirasjon.  De er ikke en anbefaling, verken av bøkene eller de kommersielle nettsidene vi linker til.   Det er lurt å sjekke biblioteket i kommunen.  Selv om de ikke har boka du leter etter, kan de likevel prøve å ordne fjernlån fra et annet bibliotek. 
P.S.  Har du lest den siste utgaven av «Autisme i dag» ?  Der finner du svar på spørsmål som:  er en-dags utredninger faglig forsvarlige? hvor kan vi kjøpe autismerelaterte smykker?  og hvilke saksbehandlingsfeil bør vi være oppmerksomme på?  Hvis du ikke har fått medlemsbladet, så er du sannsynligvis ikke medlem.  Bli medlem i dag!
 


Nyttige bøker om autisme 

 
Børn med blandingsdiagnoser” (2005) av lege Martin L. Kutscher.  Dansk oversettelse av en klassisk bok om barn med Asperger, Tourettes, ADHD, lærevansker og/eller bipolar.

«Barn, ungdom og voksne med Asperger syndrom:  normale, geniale, nerder?» (1998) av Christopher Gillberg.  Boka beskrives som saklig og lettlest, og avslutter med syv pasienthistorier som gir et meget godt innblikk i tilstanden.  Boken er delt inn i 15 korte kapitler, med bl.a. en egen kapittel om sterke sider ved Asperger og om ulike tiltak.  Kan bestilles gjennom Autismeforeningen.   
 
«Utviklingsforstyrrelser, sårbarheter og tiltak» er skrevet av Bo Hejlskov Elvén, Hanne Veje og Henning Beier.  Alle tre har erfaring både som fagpersoner og som pårørende.  Et stort poeng i Del I er at funksjonshemninger skapes i møtet mellom krav og sårbarhet/funksjonsannerledeshet — enten personen har autisme/Asperger, ADHD, Tourette, OCD, dysleksi, og/eller en kombinasjon av slike diagnoser.  Del II utdyper forskjellige sårbarheter/ symptomområder, og Del III beskriver tiltak.  Boka inneholder også sjekklister.  
 
«Legebog for børn med autismespektrumforstyrrelse» (2009) av Barbara Sher (dansk oversettelse).  Hvordan kan man tilrettelegge lek og annen sosial aktivitet, for å fremme utviklingen av sosialt samspill?  Boka gir mange konkrete forslag og henvender seg i et lettforståelig språk til foreldre, ergo- og fysioterapeuter og lærere.  

Interessante bøker om foreldremetoder 
 
Foreldrelappen:  kjøreregler for en positiv barneoppdragelse” (2008) av Are Karlsen og Jørn Isaksen.  Ved hjelp av konkrete eksempler vises mammaer og pappaer veien til en positiv oppdragelse, uten å true, kjefte, tvinge eller ha dårlig samvittighet.  Boka er forankret i læringsteorien, mens eksemplene er hentet fra arbeidspraksis (fra bl.a. Glenne autismesenter) og egen erfaring som trebarns fedre.
 
«Eksplosive barn»  av Ross W. Greene (2005).  Eksplosive barn er rigide, blir lett overstimulerte, og har ekstremt lavt frustrasjonstoleranse.  Forfatterens metoder fokuserer på problemløsning i fellesskap med barnet («Collaborative Problem Solving»).  Les mer om CPS her


 
Spennende romaner
 
Din godhet” av Linda Olsson.  Mesteparten av handlingen foregår ved kysten av New Zealand.  Hovedfiguren er lege Marion Flint, som møter en seks år gammel maorigutt med tegn på autisme.  Møtet vekker minner fra hennes egen tøffe barndom.  Her kan du lese noen smakebiter fra boka.
 
Blåskjellstranden” (2002) av Marie Hermanson.  En familie adopterte Maja, en indisk jente som fikk diagnosen autisme.  Hva skjedde da jenta forsvant sankthansaften og dukket opp på mystisk vis seks uker seinere?  Ulrika begynner å løse mysteriet, mange år seinere.  Den andre, innflettede delen av fortellingen er historien til Kristina, som også har autistiske vansker.  
 
Den merkelige hendelsen med hunden den natten” (2004) av Mark Hadden.  En klassiker.  Som ung, a
rbeidet forfatteren med barn med autisme, og erfaringene hjalp ham å skrive en troverdig og gripende fortelling om en tenåring med ASD.  Femten år gamle Christopher finner naboens hund drept og setter seg for å oppklare mordgåten.  
Etterforskningen fører ham ut i en utrygg verden, med enda flere hemmeligheter og ubehageligheter.

Inspirerende selvbiografier
 
Different but perfect:  an Aspie’s story of life so far” av Jacinta Feyling.  Boka er på engelsk, men skrevet av en norsk jente.  

Et annerledes liv” (2011) av Ruben Klipper.  Klipper har ADHD og Tourette og er i midten av 20-årene.  Han har skrevet bok om hvordan det var å vokse opp med sine særtrekk, sin utålmodighet, impulsivitet osv.
 
Med viljens kraft” (2011) av Tare Teksum fra NRK-programmet Ingen Grenser.  Teksum har ikke autisme, men har sosiale vansker pga syns- og hørselshemning.  Han skriver:  «Vi har bare en kropp. Så har vi flust med talenter og ressurser – gaver vi har fått. De skal vi bruke, ikke kaste bort. La oss bruke evnene våre, fremfor å sutre i savn over det vi måtte mangle.»  
 
Tips:  Se også vår oversikt over selvbiografier.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer