Sommerhilsen fra styre!

Sommerhilsen fra styret

Sommeren er allerede godt i gang, de siste dagene har vi hatt deilig flott sommervær med sol og gode temperaturer. Noen er kanskje så heldige at ferien er allerede startet.

Vi har gjennom våren hatt et høyt aktivitetsnivå med både faste aktiviteter og pop up arrangementer, og vi ser at det har vært stor deltakelse på alle sammen. Det være seg de faste aktivitetene og ikke minst på pop up arrangementene slik som klatreparken Høyt og lavt, riding på Solbakken gård, og tur til Fløyen og Arboretet. At oppmøte er så stort gir oss enorm energi til å stå på videre for alle våre medlemmer.

Vi har, og ønsker videre å ha stort fokus på interessepolitisk arbeid. Vi ønsker innspill fra våre medlemmer om ulike utfordringer de møter i sin kommune. Vi bidrar gjerne med innspill direkte til kommunen. De fleste saker kan løftes på et systemnivå. Flere enkeltpersoner opplever utfordringer med et regelverk som ikke helt er funksjonelt, og mange opplever å stå alene. Vi erfarer at det ofte er flere som kjenner på like utfordringer, en vet bare ikke om hverandre.

Medlemmene våre i distriktskommuner har meldt fra om ordninger som ikke er gunstige for personer med ASD. Vi er i dialog og har bedt om forbedring av tjenestene. Vi ønsker å bli invitert inn i kommunestyrer for å fortelle litt om autisme, dens ulikheter og behov. Vi følger også opp kommuner om tilrettelagt vaksinering for personer med ASD.

I Bergen kommune sitter vi i flere utvalg, prosjekter og har skrevet innspill til kommunen i saker som berører våre medlemmer. Vi deltar ved:

  • Tjenester til utviklingshemmede.
  • Flerbrukshus for barn og unge med ASD, uten utviklingshemming.
  • Psykisk helse og rus, forbedring av støttekontaktordningen.
  • Psykisk helse og rustjenester, bolig, arbeid og fritid.
  • Samarbeidsmøter med andre interesseorganisasjoner med fokus på skole.
  • Boligløftet, avlastning og barneboliger.

AIN, Hordaland har en representant inn i brukerutvalget til NAV og Helse Bergen som løfter frem saker på et systemnivå.

Nytt tilbud av året er sommerleir på Voss og gårdsleir på Solbakken gård. Vi har fortsatt noen ledige plasser ved gårdsleiren. Vi gleder oss masse til disse to arrangementene og håper dere som har meldt dere på gjør det samme.

Til høsten blir det oppstart av faste aktiviteter og ulike enkeltstående arrangementer. Vi legger ut link og informasjon i månedsskiftet Juli – August. Gjennom høsten vil det også komme nye aktiviteter.

Nytt fra høsten blir også nyhetsbrev på våre nett og facebooksider ca. hver sjette uke – Styret informerer.

Vi ønsker dere alle sammen en riktig god sommer!

 

Hilsen alle oss i styre 😊

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer