Sommerbrev

qqTyu9fDUI1ei5aewgwN

Kjære medlemmer i Autismeforeningen i Norge, Rogaland fylkeslag!

Det er tid for det årlige sommerbrevet, som inneholder

• Forsinket velkommen til nye medlemmer i fylkeslaget
• Noe om medlemsrettet arbeid
• Noe om interessepolitikk
• Noe om Verdensdagen for autisme, 2. april
• Viktig informasjon

Til nye medlemmer – dere som har meldt dere inn i 2014 eller tidligere og ennå ikke har fått noen velkomsthilsen fra oss i fylkeslagets styre…

Varmt velkommen til dere! Nå er velkomstbrevet skrevet og lagt ut på nettsiden vår: autismeforeningen.no/rogaland 
Håper dere går inn og leser det der, for det inneholder informasjon vi ønsker dere skal ha 🙂

Foreningen vår driver parallelt medlemsrettet arbeid og interessepolitisk arbeid.

Medlemsrettet arbeid:
Hvis det er noen som ikke er er kjent med at det finnes sosiale grupper for barn, treningsgruppe for barn, gruppe for voksne med ASD, faste årlige aktiviteter for familier og, ikke å forglemme, likepersonsgrupper – vennligst klikk dere inn på vår nettside, les og bli informert!

Den årlige aktivitetsdagen på Dysjaland gard i Sola ble raskt fulltegnet og fant sted søndag 15. juni. Det rapporteres om at 30 barn med sine familier koste seg i sola på dette idylliske stedet med grillmat, leker, ridetur, og kanotur. Honnør til alle som har gjort dette mulig!

Flere arrangementer vil finne sted til høsten, og dere vil alle få informasjon og invitasjon i form av nyhetsbrev/informasjonsbrev via epost.

Interessepolitikk:
Følgende punkter gjelder saker som medlemmer strir med i Rogaland:

 • Hvorfor er det slik at noen barn blir syke på grunn av mobbing og dårlig oppfølging i skolen?
 • Elever mangler rettssikkerhet. Fylkeskommunen svikter på nesten alle punkter om elevers rett til spesialundervisning, viser en tilsynsrapport fra fylkesmannen. (Oppslag i Stavanger Aftenblad nylig)
 • Hvorfor er det så få personer med ASD som har arbeid?
 • Hvorfor har så få personer med autisme brukerstyrt personlig assistent i vårt fylke?
 • Hvorfor er det så stor utskifting i personale i noen bofellesskap at ansatte knapt nok rekker å bli kjent med personen de skal assistere?
 • Har alle personer med ASD ønsket livskvalitet?
 • Hvorfor får personer med ASD som bor i bofellesskap nesten ikke anledning til å reise på ferie?
 • Hvorfor er det slik at foreldre er redde for å dø fra sine autistiske voksne/barn – for hvordan skal det da gå med barnet?

Vi jobber interessepolitisk, og vi har mye å gjøre! Heldigvis er vi ikke alene, men har en større organisasjon i ryggen.

Autismeforeningens fokusområder for perioden 2014-2020 er
• Eget hjem / bolig
• Skole/barnehage
• Arbeid
• Kompetanseheving/kompetanseutvikling

Sentralstyrets arbeidsprogram 2014-2016, vedtatt på landsmøtet, er styrende også for fylkeslagets arbeid.

Foreningens sentralstyre jobber overfor nasjonale myndigheter, fylkeslagene jobber overfor kommunene og fylket.

Har du saker du strir med? Ikke gjør det alene, ta kontakt med fylkeslaget. Det er viktig å få sakene fram i lyset!

Verdens autismedag, 2. april er en glimrende anledning til å få vist hva autismeforeningen står for, få belyst interessepolitiske saker og nå ut til vanlige mennesker med informasjon om hva det vil si å ha en autismespekterdiagnose.
Dette året var det flotte markeringer i Sokndal, Egersund, Bjerkreim og Sandnes kommuner.
Vi som var ute i gatene med plakater på Sandnes, opplevde stor velvilje fra personer vi møtte, mange ville snakke med oss – det var inspirerende! Både Dalane Tidende og Sandnesposten hadde artikler i dagens anledning.

Vi vil svært gjerne samarbeide med dere medlemmer i andre kommuner i fylket, slik at vi kan få enda mer oppmerksomhet neste års autismedag – helst skulle vi hatt en markering i alle våre kommuner!
Spesielt ønsker vi kontakt og samarbeid med de eksisterende gruppene i Egersund/sørfylket og gruppene i Haugesund/nordfylket (som har så flott facebookside!)

Alle som vil bli med og markere dagen til neste år, vennligst ta kontakt med undertegnede.

Viktig informasjon:

A. Styret
Noen av styremedlemmene som ble valgt på årsmøtet, har trukket seg fra styret, av ulike årsaker, andre er permittert pga sykdom. Pr 10. juni 2014 består styret av følgende personer:

 • Lene Høigård, leder
 • Tove Nymoen, kasserer
 • Patricia Ødegård sekretær*) (permittert inntil videre)
 • Lill Wenche Midtbø Evensen likepersonsansvarlig
 • Cathrine Olsen, studieleder
 • May Brit Nordhus, varamedlem
 • Stine Andresen, varamedlem

I sekretærs fravær deler leder og likepersonskoordinator på sekretæroppgavne

B. Medlemspost VIKTIG!!!
Styret går inn for at post til medlemmer skal skje kun via email. Vi tar det opp som årsmøtesak i 2015. Vi sparer penger, tid og arbeid. Andre fylkeslag som vi har kontakt med, har gjort dette for lang tid siden.

Noen medlemmer har fremdeles ikke oppgitt sin epostadresse til fylkeslaget. For ikke å gå glipp av viktig og nyttig informasjon, invitasjoner m.m., anbefaler vi sterkt å gjøre dette. Send en epost til rogaland@autismeforeningen.no

Endring av epostadresse må selvsagt meldes fylkeslaget – det er medlemmenes ansvar. Men, vi kommer til å minne om dette én gang i året, i julebrevet.

C. Nettsidene våre autismeforeningen.no/rogaland
Vi har arbeidet med nettsidene og synes de begynner å få en ok form, som fungerer. Vi anbefaler å kikke innom sidene jevnlig, det samme for autismeforeningen.no. Gjenfinningsmulighet av tidligere artikler/emner må imidlertid forbedres. Det jobbes med dette!

D. Informasjons-/nyhetsbrev.
Informasjon om møter, aktiviteter, aktuelle saker og tema vil vi sende dere via epost ca en gang i måneden.

E. Høstens fagseminar blir 17. oktober på hotel Alstor i Stavanger, og 
foreldreweekenden finner sted 18.-19. oktober, også på hotel Alstor.

Og nå har vi allerede hatt mange fine sommerdager, så smil mot sola slik at den får lyst å skinne masse i juli og august også!

Riktig god sommer ønskes dere alle!

Vennlig hilsen
Autismeforeningen i Norge,
Rogaland fylkeslag
Lene Høigård, leder