Kommunikasjon med våre medlemmar

I vårt lokallag prøvar vi å arrangere aktivitetar og kurs for våre medlemmar. Når vi skal ha slike arrangement, sender vi invitasjon på e-post. Vi registrerer at vi ikkje har e-post på alle medlemmane våre, og det er både tidkrevjande og kostbart å sende brev i posten. Vi håpar du kan sende inn di e-postadresse til Autismeforeningen sitt sekretariat på e-post: post@autismeforeningen.no, så vert dette lagt til din medlemsinformasjon.