Skoletips: Trass eller stress?

Når elevens stressbelastning blir for stor ser vi ofte utfordrende atferd – for eksempel selvskading, avstikking eller raseri. Månedens skoletips fokuserer på forskjellen mellom barnslig trass og stressrelatert atferd.
Obs: Dette er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte profesjonell rådgivning av PPT eller andre fagfolk.   


Er elever med autisme/Asperger mer stresset enn andre elever?
Helt klart.
Stress skapes av en ubalanse mellom forventninger og forutsetninger, og elever med autisme/Asperger har ikke de samme forutsetningene som typiske elever. De har ofte mer overfølsomme sanser og derfor opplever omgivelsene på en helt annen måte. De fleste har også vansker i 6 andre viktige områder, og dette skaper stress og frustrasjoner i skolehverdagen.


Hvordan kan jeg se om eleven er stresset og ikke bare sint og trassig?
Det er ikke alltid lett å se forskjellen mellom vanlig trass og stressrelatert atferd, men her er fem ting å være obs på:
1) Titter eleven på deg for å se hvordan du reagerer?
2) Ser det ut som eleven er bevisst på egen sikkerhet?
3) Ser det ut som eleven har kontroll over egen atferd?
4) Klarer eleven å sette ord på hva han trenger og hva som er i veien?
5) Når du ordner opp i problemet som utløste anfallet, klarer eleven å roe seg raskt ned på egen hånd?
Hvis svaret er nei på noen av disse spørsmålene, kan det tyde på at eleven er stresset, ikke bare sint og trassig. Man kan ikke forvente at eleven vil være i stand til å bare «ta seg sammen.»


Hva kan jeg gjøre for å hjelpe eleven? 
Spør foresatte, PPT og/eller Statped om hvordan å forebygge og håndtere stressrelatert atferd. Men her kommer noen tips:
1. Unngå at eleven er «på utstilling.» Han/hun vil neppe like å bli beglodd av andre eller forholde seg til dem.
2. Unngå fysisk holding med mindre eleven risikerer å skade seg selv eller andre.
3. Unngå å stille spørsmål. «Man etterforsker ikke arnestedet mens brannen raser.»
4. Unngå straff. Han har ikke valgt å miste kontrollen. Vansker med selvregulering er en del av diagnosen. Det er bedre å snakke med eleven om  hvordan han kan ordne opp.
Kilde: Oppsummering av tipsene på side 272 i «Kan de ikke bare ta seg sammen» av Lisbeth Iglum Rønhovde.


 
Hvor kan jeg lære mer om temaet? 
Akershus fylkeslag arrangerer et kveldsseminar om stress og kognitiv overbelastning 24. februar 2015 på Litteraturhuset i Oslo. Hvorfor ikke delta sammen med foresatte eller medarbeidere? Da vil dere få et felles utgangspunkt i arbeidet rundt elevens utfordringer med stress.
Ellers arrangerer både Spiss og Nordvoll skole relevante kurs på dagtid i Oslo. Noen av kursene fokuserer på utfordrende atferd direkte, mens andre fokuserer på sanser, følelsesmestring eller samspill med de ansatte (miljøarbeid). Deltakeravgiften er svært rimelig (kr. 300-850).


Tips: Har du lest «Ofte stilte spørsmål:  Elever med ASD«? 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer