Skolerettigheter

Artikkelen er hentet fra Nyhetsbrev september 2009 og oppdatert i 2014
Dette er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.  Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider.
Nå er skoleåret godt i gang.  Da tenker vi at det var på tide med noen linker om skolerettigheter.  Lykke til med å sikre barna et godt skoletilbud og en lettere skolehverdag!
Skolerettigheter (lettlest).  Fakta hefte «Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien?«

Skolerettigheter (fordypning).  «Veiledning om spesialundervisning i grunnskole og videregående opplæring.  Regelverk, prosedyrer og prosesser» [NB:  Vi har erstattet linken til 2004 utgaven med linken til 2009 utgaven, som kom ut kort tid etter nyhetsbrevet ble sendt ut]
Skoleskyss.  Har barnet ditt rett til spesialskyss?  Kan du be om betaling for privat skyss?  Ta en titt her:  «Retningslinjer for skoleskyss for grunnskolen.  Akershus fylkeskommune.»

Elev- og lærlingsombudet skal ta ivareta interessene til elever og lærlinger som er i gang med videregående opplæring i Akershus.  Les mer her

Medisinering.   Rundskriv I-5/2008 heter «Håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning.»
http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Dokumenter%20FHA/Rundskriv/I-5_2008_Rundskriv%20av%2011_06_08%20-%20rettet%2014_08_08.pdf
 

Verktøykasse for tillitsvalgte

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer