skauerøya

INVITASJON TIL LEIR PÅ SKAUERØYA SOMMEREN 2012

 

Fylkeslaget vårt har i flere år arrangert et 6-dagers sommeropphold for barn og unge med autisme/Asperger syndrom på Skauerøya ved Lillesand. Der låner vi et nydelig sted av Lillesand Lions.

Vi beregner to assistenter per deltaker som etter skiftordning har ansvar for at våre barn og unge får stell, omsorg, aktivisering og ellers en fin ferie.

Assistentene arbeider innen autismeomsorgen til daglig, for eksempel i skole eller bolig. Andre har en helt annen bakgrunn, men har blitt knyttet til oss av ulike grunner. Vi tar med en del studenter og elever, disse ofte søsken eller støttekontakter. De fleste har god erfaring og har vært med oss i en årrekke.

 

Det er praksis at deltakerens foreldre/foresatte skal dekke utgifter til den ene assistenten selv. Det går an å søke kommunen om ekstra avlastning eller ferietilskudd.

Søkere over 18 år skal dekke alle utgifter ved leiren selv. De vil ofte ha mulighet til å få med seg en assistent fra sin bolig. Da skal de kun, slik praksis har vært til nå, betale en egenandel på kr 4000,- til vår forening, som da er med på å dekke utgifter og lønn til en av to assistenter m.m.

 

Egenandelen i år vil bli kr 1000,- pr. deltaker som skal betales inn på konto nr. 2860.19.00108, så snart deltakerne får svar om de har fått plass på leiren. Vi forutsetter at betaling skjer via nettbank, men dersom noen trenger en giro for innbetaling må dere ta kontakt med undertegnede.

 

Vi vil like etter søknadsfristen ha et opptaktsmøte, slik at dere innen kort tid får tilbakemelding fra oss om deres barn eller ungdom har fått plass på leiren (vi har aldri måtte avvise noen til nå, men må forbeholde oss retten til det, siden det bare er plass til 9 deltakere med sine assistenter der ute). Dere bør være raskt ute og sende søknad til aktuelt sosialkontor om det er løsningen dere velger. Vi i styret vil gjerne hjelpe eller svare på spørsmål dere måtte ha.

 

Fordelen for dere ved at en assistent reiser ut ved hjelp av avlastningstimer er at dere selv fritt kan velge hvem dette skal være. Disse vil få hovedansvar for tilrettelegging av barna/ungdommenes dietter, administrering av medisiner og annet aktuelt. De vil også være et viktig bindeledd mellom dere foreldre/foresatte og assistent nr.2, og skal videre ha ansvar for å sette sistnevnte inn i deres barns behov. Det er meningen at assistentene, om ikke annet avtales, skal møte opp 4 timer før leirstart for å forberede seg til barna og de unge kommer.

 

Det er veldig viktig at dere selv ordner den ene assistenten som skal være med deltakeren selv. Det ville blitt en vanskelig oppgave for styret om vi skulle finne to assistenter til hver deltaker.

 

Dersom dere søker om avlastning og av ulike grunner skulle få avslag fra kommunen, kan dere sende oss en kopi av svardokumentet slik at vi kan vurdere det. Viser det seg at dette gjelder kun en eller to familier vil vi prøve å kunne, helt eller i samarbeid med foreldre/kommune, godtgjøre en eller to assistenter ekstra. Disse vil da få samme godtgjørelse som våre andre assistenter.

 Medlemskap i Autismeforeningen må være betalt for inneværende år hvis man skal være med på leiren. Det kan sjekkes ved å ta kontakt med leder.

Dersom dere har spørsmål så er det bare å ta kontakt med Anne Helene Bøe (leder) på telefon 951 73 235

 Vi søker leiren i år til uke 30.

 NB: Påmeldingsfristen er satt til 1.mai 2012.

 

 

Med vennlig hilsen styret i Aust Agder Fylkeslag

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer