Nyhetsbrev september 2012

Velkommen til nyhetsbrevet for september 2012

Finn oss på facebookVårhalvåret i fylkeslaget var en fryd.  Hvilket bedre sted å avslutte enn på Tusenfryd? Arrangementet ble dekket av belgisk tv, Moss Avis og Vestby Avis.  Les mer i «Mediearbeid på Tusenfryd.» 

Vi håper at høsthalvåret blir minst like bra. Allerede nå i september arrangerer vi foreldregruppetreff, klatring, og en temakveld om hverdagsmestring og pubertet. Nærmere detaljer finner du i kalenderen, lengre ned i nyhetsbrevet.

Også i nyhetsbrevet finner du informasjon om hjelp mot digital mobbing, nyheter, en bokanmeldelse og tre nye artikler i kunnskapsbanken vår.

 


puslebit.jpg

Ring og få hjelp – Hjelp mot digital mobbing o.l.

Årets kampanje mot mobbing gikk av stabelen 3.-7. september.  Temaet var «Voksne skaper vennskap.»  Se kampanjens rørende kortfilm her

Inspirert av kampanjen, ønsket vi å spre informasjon om hvem som kan hjelpe når barn og unge:

– Har opplevd digital mobbing
– Har blitt forsøkt lurt eller utsatt for seksuelle handlinger på nettet
– Ønsker å få slettet uønskede bilder, falske profiler, krenkende informasjon eller uriktige opplysninger

I brosjyren «Nettproblem? – disse kan hjelpe» finner du en oversikt over 11 aktører.  Samtlige jobber med barn, unge og nett-relaterte problemstillinger, men på ulike måter.  De kan for eksempel svare på spørsmål, bistå med konfliktløsning, veilede i hvordan få slettet uønskede bilder og tekst, og være der for barn/ungdommer som trenger noen å prate med.

Tips:  Se også vår artikkel «Rettigheter for mobbeofre.» 


kunnskap.gifNytt i kunnskapsbanken

«Skjulte tegn på epilepsi» – Opptil 30% av personer med ASD har epilepsi!
«Lese- og skrivevansker» – Viktig å vite om lese- og skrivevansker og ASD.
«To blå hus» – Bokanmeldelse av en ny barnebok.
– «Tilrettelegging på skolen»
– Et skjema med oversikt over seks typer støtte.


sm__nytt.gifSmånytt

Lyst på å prøve ut en drømmejobb?  «Jobbstafetten» er en kampanje som prøver å skape positiv oppmerksomhet rundt unge funksjonshemmede i arbeidslivet. IA-rådet i Oslo/Akershus ønsker å komme i kontakt med deg som ikke har en  fulltids jobb og som har en funksjonsnedsettelse, f.eks. autisme/Asperger. Du får jobbe i en utvalgt virksomhet som passer for nettopp deg, og etter én uke sendes «stafetten» videre til en annen arbeidstaker og arbeidsgiver.  Les mer om Jobbstafetten her.     

Foredrag om Aspergerbedriftene. En gruppe voksne med Asperger inviterer til foredrag i Kongsvinger, mandag 1. oktober kl. 12. Aspergerbedriftene er et prosjekt for å få flere personer med Asperger syndrom ut i arbeid.  Les mer om foredraget her.  

Foreldreundersøkelse om avlastning.  Undersøkelsen gjennomføres ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Målgruppa er foreldre til barn med autisme mellom 8 og 15 år som i perioder bor på avlastningshjem. Intervjuet på ca. 1-2 timer vil gjennomføres der det er mest praktisk for deg.  Hvis du er interessert i å delta, ta kontakt innen 15. oktober 2012. Les mer her.

Til unge danseløver med Asperger. Bli med på et dansetilbud spesielt for barn med ADHD,  nonverbale lærevansker eller Asperger syndrom. Målgruppa er barn uten utviklingshemning fra 10-13 år, og barnet må kunne klare seg alene uten ledsager i dansesalen.  Barnet kan ta med en venn. Dansetimene finner sted på Heminghallen i Oslo Vest.  Gå til invitasjonen.

Strømmen-IF Unified trenger spillere.  Strømmen IF skal starte et fotballag for ungdommer med nedsatt funksjonsevne (gutter og jenter på ca. 13 år og oppover). Ta kontakt med Vanja på vsortn@online.no.

«Lawless» og studenter med autisme. Gangsterfilmen «Lawless» hadde nylig Norgespremiére. Rulleteksten var laget av studenter med autisme, i følge en pressemelding fra yrkeshøyskolen Exceptional Minds.   

Nytt rundskriv om sosiale tjenester i NAVRundskrivet styrker og tydeliggjør hvordan diverse bestemmelser skal forstås og praktiseres, f.eks. hensynet til barn og unge, saksbehandlingsreglene og sammenhengen til andre tjenester. Krav til forsvarlighet er av spesiell interesse. NAV-ansatte må ha «tilstrekkelig kunnskap og kompetanse til å gi informasjon og veiledning om tjenester, identifisere hjelpebehov og bistå med å søke […]  NAV-kontoret må sørge for at søknader behandles uten ugrunnet opphold, og ivareta hjelpebehovet mens søknaden er til behandling.»  


kalender.jpgKalender

10.09.12 Pårørendetreff – Asperger (Oslo)
14.09.12 Vannyoga for mammaer (Oslo)
18.09.12 Foreldregruppetreff (Ski)
22.09.12 Klatring, 14 år og oppover (Vulkan klatresenter i Oslo)
24.09.12 Hverdagsmestring og pubertet (Spiss i Oslo).  Begrenset plass!

09.10.12 Pårørendetreff – autisme (Oslo)
14.10.12 Matlagingskurs for voksne med Asperger (Oslo)
24.10.12
Dialogkonferanse for barnehager (ubestemt sted)

høst 2012 Eksterne kurs og fritidstilbud. Linken går til kalenderen vår, som inneholder månedlige oversikter over både kurs og fritidsarrangementer. Andre tips finner du i artikkelen vår om faste fritidstilbud.

Til intern bruk 1 2 3

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer