Seminar med Christopher Gilberg og Terje Nerland i Bodø 15 og 16 april 2010

Tema: Autismespekterforstyrrelser hva er det og Fra forståelsesvansker til tiltak. ( kunnskap, forståelse og tiltak)

Sted: Fram kino i Bodø 15 og 16 april 2010
Påmelding: an-oeste@online.no  Innen 25 mars
eller post til Anne Kari Østensen Hellåsveien 8a 8011 BODØ
For spørsmål henv. til Signe Jensen tlf. 971 00 505

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer