Seminar med Christopher Gilberg og Terje Nerland i Bodø 15 og 16 april 2010

Tema: Autismespekterforstyrrelser hva er det og Fra forståelsesvansker til tiltak. ( kunnskap, forståelse og tiltak)

Sted: Fram kino i Bodø 15 og 16 april 2010
Påmelding: an-oeste@online.no  Innen 25 mars
eller post til Anne Kari Østensen Hellåsveien 8a 8011 BODØ
For spørsmål henv. til Signe Jensen tlf. 971 00 505