Selvstendighet og stortingsvalget

Stortingsvalg 2013
I denne artikkelen har vi samlet informasjon relevant til Stortingsvalget 2013, men se også «Plan for valgdeltakelse.» Sistnevnte inneholder generell informasjon om opplæring, forberedelser og tilrettelegging ifb bruk av stemmeretten. 

Voksne med autismespekter diagnoser (ASD) har de samme borgerrettighetene som andre. Dette omfatter bl.a. retten til å stemme. Nedsatte kognitive evner eller lesevansker er ingen hindring, så lenge personen ønsker å stemme. Å stemme i stortingsvalg er en vanlig del av å være en selvstendig voksen. Samtidig kan resultatene fra stortingsvalget endre premissene for et mest mulig selvstendig liv.


Årets valgomater

Valgomater foreslår hvilket parti som passer deg best, basert på dine meninger og prioriteringer. Her er et lite utvalg av valgomater:

NRKs valgomat

Dagbladets valgomat 

Partitesten fra tv2 

Nettavisens valgomat 

Velgerhjelpen fra Romerikes blad


Partienes syn på diverse relevante saker 

Barnehage, skole og høyere utdanning. Utdanningsforbundet har laget en oppsummering av utdanningsrelaterte punkter i partiprogrammene. De linker også direkte til hvert program.  

Tilgang til studierFor mange funksjonshemmede personer er utdanning inngangsporten til arbeidslivet og annen samfunnsdeltakelse. Hvordan vil partiene tilrettelegge for at flere kan utdanne seg?

Diverse temaer. Aftenposten har laget en oversikt over partienes standpunkter i en rekke sentrale saker. Linken går til oversikten om skolepolitikk, men du kan velge andre temaer også. 

Sorteringssamfunnet. Norsk forbund for utviklingshemmede har laget en oppsummering av relevante punkter i partiprogrammene, f.eks. fosterdiagnostikk og senaborter. 

Boligpolitikk. Uloba oppsummerer hva partiene mener om boliger som er tilpasset funksjonshemmede. 

Inkluderende samfunn. Uloba oppsummerer partienes overordnede perspektiver på funksjonshemmede. 

Psykisk helseNettavisen har gått gjennom partienes programmer, og laget en oversikt over hvilke saker de satser på innen psykisk helse.  

Best i test – psykisk helse. Psykologforeningen har gitt partiprogrammene terningkast på grunnlag av bevissthet rundt psykiske vansker og tiltak innen psykisk helse. 


Tilrettelagt valginformasjon

Lydfiler. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek har partiprogrammene som lydfiler (DAISY-format).

Lettleste svar. Her kan du lese partienes svar på viktige spørsmål. Arbeidet med å samle inn svarene har blitt gjort av Ridderne, som blant annet jobber med å tilrettelegge informasjon slik at den skal være enkel å forstå for alle.  


Facebookgruppe for utviklingshemmede

På facebook har NFU etablert den lukkede gruppen «Stortingsvalget 2013 – Informasjon, spørsmål og diskusjon.» Gruppen er ment å være et tilbud til personer med utviklingshemning som er interessert i -, har spørsmål om eller ønsker å diskutere forhold rundt stortingsvalget 2013. 

Alle på facebook kan se en lukket gruppe og hvem som er medlemmer, men bare medlemmer kan se innlegg og skrive innlegg. 

Hvis du vil bli lagt til gruppen, klikk her og velg «Bli medlem av gruppen.» Alternativt kan du sende spørre via en epost til jpg@nfunorge.org. 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer