Bokanmeldelse: Selvbestemmelse

«Selvbestemmelse: Egne og andres valg og verdier» er skrevet av en spennende gjeng ledet av redaktøren Karl Elling Ellingsen. Gjengen består blant annet av en psykolog, en vernepleier, en jurist, en filosof og forskjellige personer med utviklingshemning eller andre funksjonsnedsettelser. Les vår bokanmeldelse under.
 
Tittel:             «Selvbestemmelse: Egne og andres valg og verdier»
Forfatter:       Karl Elling Ellingsen (red.)
Utgivelsesår:  2007
Forlag:             Universitetsforlaget. Se forlagets beskrivelse av boka her.
Målgruppe:
Målgruppa er først og fremst fagpersoner som ønsker å reflektere over egne holdninger og praksis. Boka er sannsynligvis ikke for deg som er forelder eller lærer, særlig hvis du er ute etter praktiske tips og verktøy.
Innhold og sterke sider:

Undertegnede har ikke lest boka fra perm til perm, men nok til å danne et bilde av bokas innhold og sterke sider. Du kan lese innholdsfortegnelsen i sin helhet her.
Boka fokuserer på selvbestemmelse hos utviklingshemmede, og utviklingshemmedes egne stemmer er en viktig del av boka. De har bidratt med spennende bilder og tekster om det å bestemme over sin egen hverdag, kjenne sin egen historie, skape sin egen fremtid og definere sin egen verdi. Ved å inkludere dem i diskusjonen om selvbestemmelse, viser redaktøren at han er enig med funksjonshemmede over hele verden: «ingenting om oss uten oss!» er et betydningsfullt og viktig slagord som diskuteres i boka.
Boka ser også på selvbestemmelse fra et juridisk perspektiv. Både menneskerettigheter og norsk lov skal beskytte oss mot frihetsfrarøvelse, undertrykkelse og bruk av tvang og makt.
Per Lorentzens bidrag om det psykologiske perspektivet er spesielt interessant. Han forteller bl.a. om arbeidet rundt Åge, en godt voksen mann med utviklingshemning og autistiske trekk. Boligpersonalet ønsket å hjelpe Åge ta mer styring i egen hverdag. Men et dilemma oppsto da de begynte å gi ham enkle valgmuligheter. Selv om Åge manglet talespråk, var det tydelig at han ikke likte å velge. For ham representerte valgmuligheter et uønsket krav.
Hva ville du ha gjort hvis du jobbet med Åge? Er det greit å la personer som Åge velge bort selvbestemmelse? Det er et interessant utgangspunkt for refleksjon, og boka inneholder mange slike.
Behov for praktiske tips og verktøy 
For å kunne oppnå en høy grad av selvbestemmelse i voksen alder, trenger barn med autisme/Asperger hjelp til å utvikle ferdighetene som kreves. Har du noen gang tenkt på hvor komplisert det er å være sjefen i eget liv? Man må kunne:

  • forstå seg selv godt nok til å kunne ta riktige valg
  • forstå verden godt nok til å unngå ulovlige eller uheldige valg
  • kommunisere godt nok til å kunne forklare, kreve og forhandle
  • kjenne egne rettigheter godt nok til å kunne stille krav
  • tenke fleksibelt nok til å finne løsninger når man møter hindringer
  • delta på møter uten å drømme seg bort eller være en nikkedokke

Men hvordan kan vi trene opp og kartlegge slike ferdigheter? Hva slags tilrettelegging og hjelpemidler kan brukes?  Undertegnede savner en selvbestemmelseshåndbok på norsk med praktiske tips og verktøy. Mens vi venter på en slik håndbok, kan vi finne inspirasjon i «Self-Determination Toolkit» fra Universitetet i Alaska.
 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer