Seksualitet og Autisme

Her er lysbildene fra foredraget på årsmøtet ved Thomas J.  Winther

 

Link til foredrag av Thomas J. Winther

 

Link til helsekompetansekurset om kropp, identitet og seksualitet

http://helsekompetanse.no/kurs/kropp-identitet-og-seksualitet