Se mulighetene for valgdeltakelse

Voksne med autisme eller Asperger syndrom har de samme borgerrettighetene som andre. Dette omfatter bl.a. retten til å stemme. Nedsatte kognitive evner eller lesevansker er ingen hindring. Her finner du informasjon som kan gjøre det lettere å gripe muligheten til å stemme ved Stortingsvalget 11. september 2017.
Hvem kan stemme?
Diagnoser og hjelpebehov er ikke relevante når det gjelder stemmeretten. Nedsatte kognitive evner eller lesevansker er ingen hindring, så lenge personen ønsker å stemme. Les mer i «Valgrelaterte rettigheter
Kan man få hjelp til å stemme?

Alle har rett til nødvendig hjelp til å avgi stemme. Men alle skal selv bestemme om de ønsker å stemme eller la være. Og alle skal velge stemmeseddel selv, uten press eller innblanding fra andre. Derfor er det vanligvis en valgfunksjonær som bistår i stemmeavlukket. Hvis velgeren har en alvorlig fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse, kan han eller hun søke om å få tilleggshjelp av noen han/hun kjenner. Les mer i «Valgrelaterte rettigheter
Finnes det alternativer til å stemme i valglokalene på valgdagen?
Det er mulig å stemme på forhånd, og syke og uføre kan til og med søke om å stemme hjemme. Les mer i «Valgrelaterte rettigheter
Hvordan kan man forberede og motivere til valgdeltakelse? 
Hvis personen ikke har stemt før eller har dårlige erfaringer, blir det altfor lett å takke nei til valgdeltakelse. Derfor kan det være lurt å forklare hvorfor det er viktig, hva det innebærer og hvordan valgdeltakelse kan tilrettelegges. Bruk gjerne pluss-minus skjema. Les mer i «Det er lurt å spørre: ønsker du å stemme?»
Hvor kan man finne valgomater o.l.? 
Valgomater kan ikke tenke for deg. De måler bare hvorvidt dine svar stemmer med en forenklet, avkryssbar tolkning av partiprogrammene. Ta derfor ikke resultatene som et fasitsvar på hva du bør stemme på. Bruk heller spørsmålene og resultatene som et utgangspunkt til samtale, refleksjon og videre lesing. Du finner noen av de mest brukte valgomatene her.
For å finne ut mer om partienes ideologi og politikk, ta en titt på partienes nettsider. Se oversikten her.
Hvorvidt er funksjonshemmede nevnt i partiprogrammene? 
Det varierer. Noen partier har mange klare forslag, mens andre partier knapt nevner funksjonshemmede. Både Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (som Autismeforeningen er en del av) og andre organisasjoner har vurdert partienes politikk overfor funksjonshemmede:
FFOs velgerguide, med fokus på inkluderende skole, BPA og tilgjengelighet innenfor transport.
Partiguiden (Norges handikapforbund)
Politikere om frihetskampen til funksjonshemmede (Funksjonshemmedes felles organisasjon)
Barn med utviklingshemning i partiprogrammene (Norsk forbund for utviklingshemmede)
Partienes holdning til sortering (Norsk forbund for utviklingshemmede)
Har Autismeforeningen i Akershus skrevet flere valgrelaterte artikler? 
Ja. Se også følgende artikler:
«Valgrelaterte rettigheter»
«Opplæring i demokrati»
«Pluss/minus skjema: Valgdeltakelse»
«Hvorfor er det viktig å stemme?»
«Plan for valgdeltakelse»
Tips: Les mer om temaet i Fontene, på Vernepleierportalen og i Tidsskrift for norsk psykologforening
 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer