Se mulighetene for valgdeltakelse i 2019

Voksne med autisme eller Asperger syndrom har de samme borgerrettighetene som andre. Dette omfatter bl.a. retten til å stemme. Nedsatte kognitive evner eller lesevansker er ingen hindring. Her finner du informasjon som kan gjøre det lettere å gripe muligheten til å stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september 2019.
Hvem kan stemme?
Diagnoser og hjelpebehov er ikke relevante når det gjelder stemmeretten. Nedsatte kognitive evner eller lesevansker er ingen hindring, så lenge personen ønsker å stemme. Her kan du sjekke om du kan stemme i årets valg. Les mer i «Valgrelaterte rettigheter
Hvordan stemmer man?
Dette er forklart både på nrk.no og facebooksiden til TV2
Kan man få hjelp til å stemme?

Alle har rett til nødvendig hjelp til å avgi stemme. Men alle skal selv bestemme om de ønsker å stemme eller la være. Og alle skal velge stemmeseddel selv, uten press eller innblanding fra andre. Derfor er det vanligvis en valgfunksjonær som bistår i stemmeavlukket. Hvis velgeren har en alvorlig fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse, kan han eller hun søke om å få tilleggshjelp av noen han/hun kjenner. Les mer i «Valgrelaterte rettigheter» eller på valg.no.
Må man dra til valglokalene og stemme på selve valgdagen? 
Nei. Det er mulig å stemme på forhånd, og syke og uføre kan til og med søke om å få stemme hjemme. Les mer i «Valgrelaterte rettigheter
Hvordan kan man forberede og motivere til valgdeltakelse? 
Hvis personen ikke har stemt før eller har dårlige erfaringer, blir det altfor lett å takke nei til valgdeltakelse. Derfor kan det være lurt å forklare hvorfor det er viktig, hva det innebærer og hvordan valgdeltakelse kan tilrettelegges. Bruk gjerne pluss-minus skjema. Les mer i «Det er lurt å spørre: ønsker du å stemme?»
Hvor kan man finne valgomater o.l.? 
Valgomater kan ikke tenke for deg. De måler bare hvorvidt dine svar stemmer med en forenklet, avkryssbar tolkning av partiprogrammene. Ta derfor ikke resultatene som et fasitsvar på hva du bør stemme på. Bruk heller spørsmålene og resultatene som et utgangspunkt til samtale, refleksjon og videre lesing. Vi har samlet en del nye valgomater her.
For å finne ut mer om partienes ideologi og politikk, ta en titt på partienes nettsider. Se oversikten her. Alternativt kan du be om å få forenklede versjoner skrevet med symbolspråk (les mer her).
Hvorvidt er funksjonshemmede nevnt i partiprogrammene? 
Det varierer. Noen partier har mange klare forslag i sine lokale  partiprogrammene, mens andre partier knapt nevner funksjonshemmede. Det samme gjelder de nasjonale partiprogrammene (les mer i vår valgartikkel fra 2017).
Valgomaten til Uloba har fokus på hva lokale partier mener om borgerstyrt assistanse (også kalt brukerstyrt assistanse eller BPA). De lokale partiprogrammene i de 20 største kommunene ble brukt som grunnlag, selv om ikke alle inneholdt noe om BPA-politikk. Uloba nevnte ikke hvilke kommuner de brukte, men tre kommuner i Akershus regnes som blant de 20 største i landet (Bærum, Asker og Skedsmo).
Til inspirasjon: Valgprogrammet til MDG Lillestrøm finnes i en versjon med piktogrammer, rettet mot velgere med språklige eller kognitive utfordringer.  
Hvilke saker har FFO fokus på?  
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (som Autismeforeningen er en del av) står bak valgkampanjen «Gi meg fem.» Kampanjen legger vekt på:
1. et inkluderende arbeidsliv
2. en tilgjengelig skole der alle kan delta
3. en bolig som gir alle mulighet til å leve likestilt og selvstendig
4. fritidstilbud som er tilgjengelige for alle
5. habilitering og rehabilitering til de som trenger det når de trenger det
Les mer i «Fem krav til kommunen» og delta gjerne på valgdebatten som arrangeres av FFO Akershus. FFO arrangerer også debatter i andre fylker, f.eks. i Oslo.
Har Autismeforeningen i Akershus skrevet andre valgrelaterte artikler? 
Ja. Se også følgende artikler:
«Valgrelaterte rettigheter»
«Opplæring i demokrati»
«Pluss/minus skjema: Valgdeltakelse»
«Hvorfor er det viktig å stemme?»
«Plan for valgdeltakelse»
Tips: Les mer om temaet i Fontene, på Vernepleierportalen og i Tidsskrift for norsk psykologforening

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer