Se mulighetene hos jobbsøkere

Den britiske serien «Employable me» («Unike medarbeidere») gikk på TV2 i 2016 og nå lages i norsk versjon. Gjennom serien ser vi blant annet hvor vanskelig det er for personer på autismespekteret å lykkes på jobbmarkedet. Samtidig ser vi hvor mye de har å tilby og hvor mye de kan få til med litt veiledning og støtte. 
Ta for eksempel Ben. Han er 27 år og har Asperger syndrom. Hvilken side av ham vil en potensiell arbeidsgiver velge å se? Den som har «rare» vaner og er uerfaren eller den som er flink?
Ben har «rare» vaner. Han tar på seg en ridderhjelm når han er overveldet. Han nekter å gå på bussen hvis han synes det er ubehagelig mange passasjerer om bord. Hvor mange potensielle arbeidsgivere forstår at personer på autismespekteret sliter med overfølsomme sanser. Tips: I «Prøv å gå en mil i mine sko» finner du korte filmer som illustrerer hvordan det er å leve med slike vansker. 
Ben er uerfaren. Han bor fortsatt hjemme hos faren sin og har aldri hatt jobb.
Ben er flink. Han er ferdig utdannet innen juss med gode karakterer.
Men Ben er heldig. Han fikk delta i serien «Employable Me» fordi BBC så muligheter hos ham som ingen potensielle arbeidsgivere hadde sett. Ben hadde sendt ut 40 søknader uten å bli innkalt til et eneste intervju, og da måtte programlederen lure:

Arbeidsgivere sier at de vil ha folk som tenker annerledes,
men vil de egentlig det?

Gjennom serien fikk Ben tilgang til testing og veiledning, blant annet av Simon Baron-Cohen (én av verdens fremste eksperter på autisme). Ben viste en enorm stå-på vilje og:

  • lærte å gjøre et godt jobbintervju
  • lærte å sende flere søknader om gangen, istedenfor å vente på svar før han sendte ut neste søknad (en regel som han lagde for seg selv).
  • oppdaget at hans forkjærlighet for regler kan sees på som en styrke. Oppdagelsen gjorde at han søkte en stilling som innebar håndheving av regler. Endelig ble han innkalt til et intervju og fikk en sjanse som aspirant. Selv om stillingen ikke var helt riktig for ham, fikk Ben verdifull erfaring med jobbintervju og generelle jobbferdigheter (f.eks. å bli kjent med medarbeidere). .
  • lærte at hans fokus på detaljer også kan sees på som en styrke. Et advokatfirma var imponert over hvor lett han klarte å analysere en liste over telefonsamtaler og plukke ut det som var relevant for saken. Firmaet oppfordret ham til å søke på en praktikantstilling.

Autismeforeningen håper serien inspirerer arbeidsgivere til å se mulighetene hos jobbsøkere som Ben.

Vil du se «Employable Me» uten norsk tekst?

«Employable Me» består av tre vanlige episoder. Det ble også laget fire tilleggsepisoder til nett-tv. Følgende deltakere har autisme eller Asperger syndrom. Følg linkene hvis du er interessert i å se episodene uten norsk tekst:

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer