Årets inspirerende ASK-brukere

Oktober er den internasjonale ASK-måneden, når fokus rettes mot alternativ- og supplerende kommunikasjon. I denne artikkelen får du lese om 10 unge personer som har fått hjelp til å kommunisere og leve meningsfylte liv.

Årets inspirasjon

Hvert år velger vi en personlig historie som kan være spesielt interessant for våre medlemmer. I år har vi valgt historien til Elias, en sprudlende norsk 6-åring.
Elias har autisme og sliter med muntlig tale. Derfor bruker han en app som heter SuperSpeak. Ifølge foreldrene hans, er appen det første språkverktøyet som gutten har vist interesse for. Han klarer å se nytteverdien av bruke den, og han konsentrerer seg og viser mestring. Klikk her for å se en kort film om familiens erfaringer eller les mer her.
De mest inspirerende historiene fra tidligere år er lagt ut her.

Det er aldri for tidlig

Mange venter for lenge med å ta i bruk ASK. De frykter at nye kommunikasjonsmetoder kan gjøre det vanskeligere å lære å prate, men det er en myte. ASK fremmer en best mulig språkutvikling innenfor barnets premisser (ikke alle har forutsetninger for muntlig tale). Takket være ASK, har Isak (7 år) et 8-ganger større ordforråd enn de fleste andre med Mowat Wilson-syndrom.
Les mer om ASK-myter på side 13 her.

Det er aldri for sent

Det er aldri for sent å lære å kommunisere, som disse unge voksne med autisme er levende bevis på:

  • Dillan gikk i 7. klasse da han endelig fikk en måte å kommunisere på – iPaden.
  • Jordan var 19 år da hun begynte å kommunisere med iPad. Skolen hadde undervurdert henne såpass mye at de drev med «pek på nesa»-typer aktiviteter. Nå studerer hun spesialpedagogikk!
  • Carly skrev sine første ord på en datamaskin da hun var 11 år. Nå bruker hun talemaskinen under kjendisintervjuer på youtube.

Barnet kan være smartere enn du tror

Ifølge ny forskning ved University of California i San Francisco, finnes det mange barn som er mer intelligente enn språkferdighetene deres tyder på.
Forskerne testet både språklige og kognitive ferdigheter hos 1.470 barn og ungdommer med autisme. Blant dem som hadde minimale språkferdigheter, skåret cirka halvparten betydelig høyere på ikke-verbale oppgaver (f.eks. å kopiere et mønster), sett i forhold til prestasjonsnivået på verbale oppgaver.
En uavhengig ekspert fra Canada kommenterte forskningen.  Ifølge henne, er det lurt å vurdere hvorvidt språkforsinkelser kan skyldes noe annet enn lav intelligens, for eksempel vansker med imitasjon, munnmotorikk og/eller ansiktsmotorikk.
Les mer om forskningen her (på engelsk).

Alle kan få et godt liv

Uansett hvordan eller hvor mye et menneske klarer å kommunisere, er det alltid mulig å legge til rette for et godt og meningsfylt liv. Her kommer fem eksempler på dette (de tre første har autisme):

  • Georg (18 år) fikk synge på slottet! Dissimilis er et flott tilbud som bidrar til utvikling og mestring.
  • Martin (26 år) kan bare noen få ord, men han har bl.a. sunget på TV og sluppet en CD.
  • Isaac (8 år) er glad i Google Maps. Han kommuniserer ved å bruke kartene.
  • Lucas (10 år) ble portrettert på norsk barne-tv. Han har CP og bruker symbolspråk.
  • Caroline (18 år) bruker rullestol og talemaskin. Medelevene lagde en musikkvideo om henne.

Vil du lære mer om ASK?

Nye produkter og ressurser finner du her. Se også ASK-arkivet.
 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer