Samtalegrupper

Lokallaget vil minne om tilbudet Oslo Voksenopplæring Nydalen. De har i disse dager inntak for kurs med oppstart august 2022. Kurset er gratis for innbyggere i Oslo. For mer informasjon; https://nydalen.oslovo.no/opplaringstilbud/sprak-og-kommunikasjon/vare-gruppetilbud/

Gruppetilbudet har varighet på 2 år, og er bygget opp med fire ulike moduler, hvor det er en modul per semester;

• Stress, mestring og strategier
• Innsikt i egen diagnose
• Sosial kompetanse: tolkning av situasjoner og relasjoner
• Jobb, hverdagsliv og studier

Ca 10 samlinger på 3×45 minutter per semester. I tillegg er det en eller to individuelle samtaler med hver av deltakerne per skoleår

Erfaring fra kurset:

Kurset Kirkfjell startet opp hjelper blant annet personer med autisme å lære mer om diagnosen sin. Maja er en av dem som har hatt stor glede og nytte av kursene. 

Les mer på:https://journalen.oslomet.no/2021/05/autister-i-arbeidslivet?fbclid=IwAR255exWSCcZfRX-nLqDQwS71fil-7r5y_FIuOte6GNISM2tyA-vfezfC-I

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer