Samtalegrupper for voksne med Asperger

Oslo Voksenopplæringssenter i Nydalen tilbyr samtalegrupper for voksne over 20 år med diagnose Asperger syndrom. Tilbudet er beregnet på personer som har akseptert sin diagnose og ønsker å komme i kontakt med andre med samme diagnose. Dette er ikke et behandlingstilbud, men en møteplass der man kan få råd og tips og snakke om hvordan det er å leve med diagnosen. Samtalegruppene ledes av spesialpedagoger. For mer informasjon, ta kontakt med Anita Berglund, tlf. 23 39 39 70 eller e-post Anita.Berglund@ude.oslo.kommune.no.

Gruppene drives ikke av Autismeforeningen, men vi har fått tillatelse til å informere våre medlemmer om dem.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer