Samtalegruppe for pårørende til barn og ungdom med Asperger starter 4. september 2017

Tidene er klare for høstens samtaler.

Møter høsten 2017:

  • Mandag 4.9
  • Mandag 9.10
  • Mandag 13.11
  • Mandag 4.12

Møtested: Lærings- og mestringssenteret (bygg 41), Aker sykehus.

Kontaktpersoner: