Sammen er vi sterkere

I Hordaland lokallag har vi flotte likepersoner som gjør mye for å Autismeforeningen sine hjertesaker på dagsorden.

Åslaug Kalstad har nylig hatt to brukerinnlegg på psykoedukative kurs til nydiagnostiserte med Asperger syndrom. Et på voksenhabiliteringen på Breistein og et på Kronstad DPS.

Tusen takk til alle som engasjerer seg for å bedre tilbudet til våre medlemmer. Sammen er vi sterkere. ❤️