Samling for søsken som har bror og / eller søster med nedsatt  funksjonsevne. Aug 2017 

Seksjon for habilitering av barn og unge inviterer til søskenleir for søsken som har bror eller søster med nedsett funksjonsevne.Onsdag 16. august og torsdag 17. august 2017. Frist for påmelding : 06.08.2017

Les mere her folder søskensamling 2017

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer