Samhandling med hjelpeapparatet

Dessverre er det ikke uvanlig at det oppstår konflikter mellom brukere eller pårørende og hjelpeapparatet. For å motvirke dette har Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes og narkolepsi utviklet informasjonsheftet «Samhandling og konflikthåndtering i hjelpeapparatet». Heftet er primært rettet mot personer som jobber i hjelpeapparatet, men kan også være nyttig for brukere og pårørende som opplever konflikter med hjelpeapparatet. Heftet inneholder konkrete tips til konfliktløsing og mekling.

Last ned heftet her.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer