Samhandling med hjelpeapparatet

Dessverre er det ikke uvanlig at det oppstår konflikter mellom brukere eller pårørende og hjelpeapparatet. For å motvirke dette har Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes og narkolepsi utviklet informasjonsheftet «Samhandling og konflikthåndtering i hjelpeapparatet». Heftet er primært rettet mot personer som jobber i hjelpeapparatet, men kan også være nyttig for brukere og pårørende som opplever konflikter med hjelpeapparatet. Heftet inneholder konkrete tips til konfliktløsing og mekling.

Last ned heftet her.