Saksliste, Kompetente foreldre og Dagbladet

vinterhelg.jpgGod helg!  Sakslista til årsmøtet er nå klar.  Det er ingen innmeldte saker i år, og vi satser på et effektivt og informativt årsmøte.

Når årsmøtet formelt er avsluttet, blir det anledning til smågruppediskusjon fram til kl. 12.00, med hverdagsmestring som tema. Styret håper det blir en idédugnad med mange positive innspill og tips — til nytte for styrets videre arbeid, og til inspirasjon for alle som deltar.  

Vi håper å se mange engasjerte medlemmer på årsmøtet — og at dere blir med på lunsj, seminaret og/eller aktivitene etterpå!  Klikk her for å se invitasjonen eller gå direkte til påmeldingsskjemaet.  


Senter for helsefremmende arbeid inviterer til informasjonsmøte om "Kompetente foreldre" mandag 30. januar. Det populære gruppetilbudet på Ahus hjelper foreldre til funksjonshemmede barn bli bevisste på egne ressurser og finne egne løsninger for en bedre hverdag.  Les mer i brosjyren her.


Mange av dere har nok fått med dere Dagbladets formidling av spekulasjoner rundt den terrorsiktedes eventuelle diagnoser. Spekulasjonene skapte sterke reaksjoner hos pårørende til mennesker med ASD, og flere skrev engasjerte innlegg om den stigmatiserende og sårende effekten av Dagbladets fremstilling av saken.  Et blogginnlegg på Aspergerjenter og "Åpent brev til media" har blitt lest av mange.  

I dag var Autismeforeningen i møte med avisens nyhetssjef og nyhetsredaktør.  Les mer om dette på foreningens nettside:

"Dagbladets spekulasjoner" (25. januar)
"
Autismeforeningen i møte med Dagbladet" (27. januar)

NB:  Dagbladets artikkel ga inntrykk at det er en overhyppighet av kriminelle handlinger blant mennesker med Asperger syndrom. Det finnes ikke dokumentasjon på en slik påstand.  Hvis du er interessert i forskning rundt dette og relaterte temaer, se linkene og vedleggene samlet her på foreningens nettside.  

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer