Særfradrag som kan være aktuelle

Artikkelen er en del av Nyhetsbrev februar 2010

Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider.  Dette er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte skattejuridisk rådgivning. 

Neste måned starter utsendelse av selvangivelsen (22. mars), og vi ønsket å tipse våre lesere om fire særfradrag som kan være aktuelle for personer med autisme/Asperger og deres foresatte.  Vi tenkte at det var lurt å være tidlig ute med informasjonen.  De fleste har jo en travel hverdag, og det er ikke bare bare å sette seg ned og lese om skattespørsmål og samle/skrive dokumentasjon.

 

Dette er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte skattejuridisk rådgivning.  Hvis du har spørsmål, ta kontakt med ditt lokale skattekontor eller ring Skatteetaten på telefonnummer 800 80 000.

Her er en liste over de fire særfradragene, med linker til relevant informasjon i Lignings-ABC:

1.  Særfradrag for store sykdomsutgifter.  Se Lignings-ABC og Skatteetatens FAQ (spørsmål og svar).  Brosjyren «Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien?» har også en lettlest forklaring på side 72.  Ta også en titt på FFOs guide til regelverket

2.  Særfradrag på grunn av lettere nedsatt ervervsevne (kan ikke gis sammen med særfradrag for uvanlig store sykdomskostnader).  Se bl.a. punkt fem her i Lignings-ABC.

3.  Særfradrag på grunn av sterkt nedsatt ervervsevne (uførhet).  Se bl.a. punkt tre her.

4.  Særfradrag for mottaker av lovfestet uførepensjon (uten at ervervsevnen er nedsatt med minste 2/3).  Se bl.a. punkt fire her.

NB:  Lønns- og trekkoppgaver fra NAV inneholder forslag til de to sistnevnte særfradrag, men ikke til særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne eller særfradrag for store kostnader ved sykdom.

Før du avfeier særfradraget for store sykdomsutgifter som for mye arbeid og for lite lønn for strevet, tenk på følgende:

Manglende kvitteringer?  Det kan holde å sannsynliggjøre utgiftene.  Les hvordan i Lignings-ABC, på punkt 4.2 her.

Ganske stor effekt.  «Effekten er 28 % fradrag, som vil utgjøre 2 570 kroner mindre i skatt hvis du har sykdomsutgifter på nøyaktig 9180 kroner» (nedre grensen), skriver VGNB Det gjelder ikke nødvendigvis skatteytere med liten skatteevne (se Aftenposten og Norsk epilepsiforbund).

Elektronisk levering.  Du kan levere selvangivelsen elektronisk og ettersende dokumentasjon per post, i følge Norges Handikapforbund.

Du kan bruke en mal.  Flere interesseorganisasjoner har laget nyttige mal med eksempeler til inspirasjon, f.eks. Norsk epilepsiforbund (pdf og word), CP-foreningen (word), Kreftforeningen (word), og Norges Parkinsonforbund (pdf).  På FFOs skattekveld i 2011 fikk deltakerne et skjema fra Skatteetaten (pdf). 

Det blir lettere neste år.  Som regel vil de fleste utgiftene du har gå igjen år etter år slik at det første oppsettet i stor grad kan benyttes som mal for de kommende år.

Før du konkluderer at du ikke har store nok utgifter, tenk først på tilsynsutgifter:

Unntak fra nedre beløpsgrense.   Du har rett til særfradrag fra første krone for dokumenterte merutgifter til tilsyn som skyldes barnets helsetilstand.  Du har også rett til særfradrag for  sykdomskostnader under minstegrense dersom disse sammen med merkostnader til tilsyn overstiger minstebeløpet for særfradraget (9 180 kroner).  Se punkt 3.2 her i Lignings ABC.

Når foreldrefradraget ikke er nok.  Du kan få fradrag for tilsynsutgifter som overstiger beløpsgrensene for foreldrefradraget, i følge en jurist som skrev et nyttig 5-siders infoskriv om særfradrag og Rett syndrom.

Og husk at sykdomsutgifter kan være så mangt

Det finnes ikke fasitsvar på hva som vil godkjennes i akkurat din situasjon, og praksis varierer noe fra ligningskontor til ligningskontor.  Men her er noen utgifter du kanskje ikke tenkte på: 

– Ferie.  Har du økte kostnader ifb feriereiser?  f.eks. hvis barnet ikke kan reise alene ved å benytte seg av flyselskapets assistanseordning, kan kanskje ekstrabillett til reisefølge bli godkjent som særfradrag, skriver Dine Penger.  Det er også nevnt under «Spesialtilpasning på reise» i Lignings-ABC.

– Manglende eller for liten grunnstønad.  Har du utgifter som overstiger mottatt grunnstønad?  Eller har du ikke rukket å skrive grunnstønadsøknad?  Du kan prøve å få fradrag for slike utgifter i følge Dine Penger.

– Kompetanseheving.  Norges Diabetesforbund har et nyttig infoskriv om særfradrag.  På side 6 nevner de utgifter til kunnskap og oppdatering, bl.a. medlemskap i foreninger, faglitteratur, og kurs (inkludert reiseutgifter).

Andre tips:

– Fordeling.  Fradraget for store sykdomsutgifter kan føres på èn av forsørgerne, eller deles på begge.&
nbsp; Se punkt 8.2 her i Lignings-ABC. 

– Saksbehandling.  Hva gjør skattekontoret og hva gjør fylkesmannen?  Les om dette og annet nyttig i Jungelhåndboka (en bok om rettigheter fra Funksjonshemmedes fellesforbund).  Husk at du har en lovmessig rett til å få saken din vurdert på nytt.  Ved å klage blir du en aktiv medspiller i utviklingen av både dine og andres fradragsrettigheter. 

– Tips fra andre medlemmer.  Hvilke utgifter har dere fått godkjent?  Del tips og erfaringer her på Autismeforeningens forum.  Det er lett å registrere seg, og forumet er gratis.

Skattekveld i FFO.   Arrangeres igjen 6. april 2011.  Les mer her. 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer