Ring og få hjelp (2013)

Vi må ofte gjennom vanskelig terreng i jakten på et godt tjenestetilbud til våre kjære med autisme/Asperger eller oss selv. Heldigvis er det mange som kan hjelpe oss gjennom terrenget. Vi har skrevet om noen av dem i diverse nyhetsbrev og har samlet dem her.

Familievernkontorene  (desember 2013)

Jul er ikke bare hygge. Jul kan også skape stress og for høye forventninger, og kan derfor være grobunn for konflikter – både i parforhold og mellom skilte foreldre. Familievernkontorene kan hjelpe familier som sliter med dette eller med andre typer konflikter, vansker, sorg og kriser.
Hva tilbyr familievernet? 
1) Gratis rådgivning og samtaler om familierelaterte problemer. De tar imot enkeltpersoner, par og familier – også barn og unge.
2) Gratis mekling etter Lov om ekteskap § 26 og Lov om barn og foreldre § 51.    
3) Diverse kurs. «Hva med oss»– og «Hva med meg»-kursene er av særlig interesse for våre medlemmer. Disse helgkursene er skreddersydde for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne, kronisk sykdom eller andre fysiske eller psykiske vansker. Egenandelen er cirka kr. 1.000 pr. par.
Hvordan kommer man i kontakt med familievernet?  
Man trenger ikke henvisning for å kunne benytte seg av tilbudet. Bare ta kontakt med ditt nærmeste familievernkontor for å få en timeavtale. Man finner et familievernkontor i hver del av fylket: Follo (Ski), Romerike (Lillestrøm og Jessheim), og Vest (Sandvika). Christiania torv i Oslo dekker også Asker og Bærum. Oversikt over landets familievernkontorer finner man her.    


Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (november 2013)

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) har 15.000 lydboktitler fra en rekke sjangre og studiefag. De har titler til både barn og voksne. I tillegg har NLB også aviser og tidsskrifter på lyd (for eksempel Illustrert Vitenskap) og følebøker med taktile bilder.
Man kan spille lydfilene på PC, nettbrett eller smarttelefon. Lydfilene kan også bestilles på CD for dem som foretrekker det. Les mer under «Hvordan låne og lytte
NLB låner ut til blinde, svaksynte, dyslektikere og andre som har vansker med å lese trykt tekst. De låner også ut til skoler, barnehager og andre instanser som har brukere i målgruppa. Innmeldingsskjemaet er lagt ut her.
For mer informasjon om alt dette gå til www.nlb.no.
Tips: Lydbøker kan være en vellykket del av en tilrettelagt lekseplan. 


Henvendelser ang. skolens psykososiale miljø (oktober 2013)

I anledning Verdens dag for psykisk helse 10. oktober, ønsker vi å minne om at alle elever har rett til et godt psykososialt miljø. Det betyr at skolemiljøet skal fremme helsen, trivselen og læringen til elevene. De skal blant annet ikke bli utsatt for krenkende ord og handlinger verken fra medelever eller lærere. Krenkende ord og handlinger kan for eksempel være mobbing, vold, rasisme og utestenging, eller enkeltstående utsagn om utseende eller funksjonshemninger.

Resten av dette innlegget om skolens psykososiale miljø ble oppdatert i 2016. Se «Alle elever har rett til å ha det bra.»  


Fysioterapeuter – september 2013

Hva gjør en fysioterapeut?

Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Deres grunnleggende oppgave er å arbeide for å bedre og vedlikeholde menneskers funksjonsevne. De jobber med både vurdering, veiledning, behandling, gruppetrening og oppfølging. Spesialutdannede fysioterapeuter kan også tilby terapiridning

Fysioterapeuter driver også med informasjonsvirksomhet og formidling av hjelpemidler. I tillegg kan de delta i utarbeidelse av individuelle planer
Trenger personer med autisme/Asperger fysioterapi? 
Forskning viser at motoriske vansker er svært vanlige hos barn med autisme/Asperger. Vanskene begrenser barnets deltakelse i lek, gym og friminutt. Vi voksne skjønner dessverre ikke alltid omfanget av vanskene. Vi undervurderer vanskene fordi barnet unngå aktiviteter det ikke mestrer, men også fordi vi mangler fagkompetanse. Derfor er det så viktig at barnet blir kartlagt/vurdert av en fysioterapeut som kan gi råd og veiledning. 
Hva gjør jeg for å få hjelp av en fysioterapeut? 
Mange kommuner har en fysioterapeut knyttet til helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Hvis du er usikre på barnets motorisk utvikling, ta direkte kontakt med denne tjenesten (lærere, PPT o.l. må be om samtykke fra foreldrene først).    
Ellers kan henvisning gis av lege, manuellterapeut eller kiropraktor. For å få trygderefusjon, må man bruke en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen. Barn under tolv år og pasienter med visse diagnoser er fritatt for egenandel ved behandling hos fysioterapeut. 
 


Ergoterapeuter – august 2013

Ergoterapeuter foretar funksjonsvurderinger og finner tiltak som hjelper barn og voksne med funksjonsnedsettelse til å fungere så godt som mulig ut fra deres forutsetninger og behov. Målet er å fremme mestring, deltagelse og selvstendighet. En ergoterapeut kan for eksempel vurdere elevens blyantgrep og finmotorikk og sikre god sittestilling ved pulten.

En ergoterapeut kan også anbefale og søke om hjelpemidler, f.eks. kognitive hjelpemidler som hjelper mot vansker innenfor hukommelse, initiativtaking, tidsoppfattelse osv. Heftet «Man kan ikke ha kaos både i hodet og i omgivelsene» beskriver hvordan slike funksjonsnedsettelser kan påvirke hverdagen (fra side 9) og hvilke hjelpemidler som kan brukes (fra side 23). Selv om heftet tar utgangspunkt i personer med psykiske vansker, er det meste også relevant for personer med autisme/Asperger. 

Bistand fra kommunens ergoterapeut er gratis. De fleste kommuner har en ergoterapeut, men i enkelte kommuner tar man kontakt med fysioterapitjenesten. Det finnes også private ergoterapeuter, som f.eks. Storgaard ergonomi-ergoterapi i Oslo. NB: Fylkeslagets styre har ikke personlig erfaring med å bruke privat ergoterapeut. Linkene er kun til informasjon og er ikke en anbefaling. 


Arbeidslivstelefonen – juli 2013

Arbeidslivstelefonen svarer på alle typer spørsmål som handler om arbeid. Både arbeidstakere og ledere kan ta kontakt. Ring eller send en epost (telefontjenesten koster 39 øre pr minutt fra fasttelefon). Feriestengt i uke 30.


Regionalt fagmiljø for autisme – juni 2013

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst er en viktig samarbeidspartner for mange. De arbeider for likeverdige og individuelt tilrettelagte tjenester i samarbeid med pasientorganisasjonene, helsetjenesten og forskere. Men Regionalt fagmiljø tar også imot henvendelser fra ansatte, pårørende, og personer som selv har autisme/Asperger. De tilbyr:

– Supplerende tjenester. Regionalt fagmiljø yter særlig kompetansekrevende tjenester, som rådgivning og direkte bistand i kompliserte saker (i samarbeid med lokal spesialisthelsetjeneste). 

– Konfliktmekling. Regionalt fagmiljø hjelper partene gjenopprette dialog og samarbeid. Mekling er særlig godt egnet der kommunale ansatte og brukeren/pårørende skal forholde seg til hverandre etter at konflikten er løst, f.eks. ved behov for langvarige og koordinerte tjenester. 

– Undervisning. Regionalt fagmiljø kan tilby undervisning eller kurs innen konfliktmekling (etter forespørsel). 


Hjelpemiddelsentralen/utprøvingssenteret – mai 2013

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus disponerer landets største utprøvingssenter for hjelpemidler. Hit kan samarbeidspartnere og brukere komme for å se og prøve et variert utvalg av tekniske hjelpemidler.
Du kan delta på Brukernes dag 30. mai 2013. Du kan også stikke innom en annen dag. Hvis du har behov for veiledning bør du bestille en time og/eller ta med kommunens ergoterapeut. 
– Åpningstid: Hverdager kl. 10-15

– Adresse:  Kabelgaten 2 i Oslo. Økern t-banestasjon ligger i nærheten. Besøkende med bil henvises til betalingsparkeringen i Tårngata, bak hjelpemiddelsentralens lager i Kabelgaten. Mer info om parkering her
– Beholdning: manuelle og elektriske rullestoler, hjelpemidler til barn, stoler med oppreisningsfunksjon, personløftere og arbeidsstoler. Det finnes også et lite utvalg av syns- og hørselshjelpemidler, kommunikasjonshjelpemidler og hjelpemidler til kognitiv støtte. 
Les mer i Tidsskrift for Norges Handikapforbund Oslo (nr. 1/2012, side 22).


Nordvoll skole og autismesenter – april 2013

I anledning Verdens autismedag 2. april har vi valgt å tipse om Nordvoll skole og autismesenter. De bidrar både direkte og indirekte til at personer med ASD får et bedre liv. Nordvoll er i Oslo, men en god del av tilbudet er også tilgjengelig for oss i Akershus og andre fylker. De tilbyr følgende:

– Kurs som er gratis for foreldre og rimelige for fagfolk. Vårens siste kurs finner sted i april:  KAT-kassen og tegneseriesamtaler (4.4), Utfordrende atferd (10.4), og Samhandlingskompetanse (24.4) 
– Veiledning som er gratis for skolene i Oslo.  Andre kommuner blir fakturert for tjenesten. 
– ELTHO-spillene, et fleksibelt brettspillsystem som bruker terning og aktivitetskort. Spillene kan lett tilpasses den enkeltes interesser og behov. Les mer i metodeheftet til den taktile versjonen av spillet.   
– Nyttige hefter om alt fra pubertet til sosiale historier. 
– Senter for tidlig intervensjon (STI), som spesialiserer seg på tidlig opplæring basert på atferdsanalyse.  
– 50 skoleplasser til grunnskole- og videregående elever i Oslo, og SFO for elever i 1.-7. klasse.  
– Spesialpedagogisk hjelp til barn som går i Trosterud senter barnehage.
– Utviklingsprosjekter i samarbeid med Regionalt fagmiljø for autisme i Helse Sør-Øst. 

– Kompetansebygging hos ansatte i botreningstilbudet M18.     


Logoped – mars 2013

I anledning Logopediens dag 6. mars presenterer vi en splitter ny artikkel:  «Viktig å vite om logoped.»  Yrket er kanskje mest kjent for arbeidet med stamming og problemer med å uttale r-lyden, men logopeder kan gjøre mye mer enn det.  I artikkelen «Viktig å vite om logoped» kan du lese om følgende:
– Hva gjør logopeder?
– Hvor jobber logopeder?
– Hvordan kan man søke om logopedtjenester?
– Hva om man får avslag?
 


Ressursgruppen for mennesker med Asperger syndrom – februar 2013

I anledning Dr. Hans Aspergers fødselsdag (18. februar 1906) tipser vi om foreningens flotte tilbud til personer med Asperger syndrom, deres pårørende og andre interesserte.
Foreningens Ressursgruppe består av fire voksne med Asperger syndrom (både menn og kvinner). De fungerer som talerør til foreningens ledelse, og de tar imot henvendelser fra:
– personer med Asperger som vil snakke med noen i samme situasjon.
– personer med spørsmål om hvordan det kan være å leve med diagnosen o.l. 
Kontaktinformasjon og ofte stilte spørsmål finner du her


Elev- og lærlingombudet – januar 2013

1. mars er fristen for å søke plass på videregående skole.  For søknad på særskilt grunnlag er fristen 1. februar. Fylkeslaget ønsker våre 10. klassinger masse lykke til med søknadsprosessen – og med inntak og skolestart på høsten.  Visste dere at det finnes et ombud som kan hjelpe vgs elever og lærlinger?  
Elev- og lærlingombudet ombudet skal ivareta interessene til elever og lærlinger som er i gang med videregående opplæring i Akershus. Ombudet skal sikre dem mot urettferdig behandling, gi råd om rettigheter og plikter, og bistå i enkeltsaker ved behov.  
Det er fritt frem for alle involverte å kontakte ombudet (elever, lærlinger, foresatte, skoleansatte, lærlingansvarlige osv). Kontaktinformasjon finner du her
Se også ombudets lettlest oversikt over elevrettigheter og lærlingrettigheter, med klageveileder.   
Se en video om ombudet her.   
 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer