Ring og få hjelp: tospråklige barn/unge

 
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) arbeider for å fremme inkludering og likeverdig opplæring. Senteret er underlagt Utdanningsdirektoratet. I denne artikkelen kan du lese om hva de kan bidra med.
NB: Denne artikkelen handler om Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, ikke om Norsk atferdsanalytisk forening (som også heter NAFO).  


Hvem er målgruppa for NAFOs tjenester? 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har følgende målgruppe:
– PPT i kommuner og fylker
– barnehage- og skoleeiere
– pedagogisk personale i barnehager
– lærere og skoleledere – både i grunnskolen, videregående skole og voksenopplæring
– fagpersoner ved høgskoler og universiteter


Hva har NAFO å tilby?

1. Bistand til PPT
Det er ikke alltid enkelt å vurdere utviklingen til minoritetsspråklige barn/elever. Er det manglende ordforråd på norsk som er barnets hovedutfordring i barnehage eller skole? Eller har barnet en medfødt tilstand som vanskeliggjør læring? Det er viktig at PP-tjenesten har kompetanse til å vurdere behovene til barn og unge med ulik språklig og kulturell bakgrunn.
NAFO utreder ikke elever direkte, men de kan bistå PP-tjenesten med veiledning, kurs og verktøy. Seniorrådgiver Liv Bøyesen er den som jobber mest med utrednings- problematikk. Hun har vært med å utvikle diverse utredningsmetoder og -verktøy, for eksempel:
FLORO (kognitive prøver)
– Oversikt over kartleggings- og støttemateriell
– Utredningsmodell og sjekkliste
2. Deltakelse i NAFOs forskjellige nettverk

NAFO har fylkesvise nettverk i alle landets fylker. De har også skoleeiernettverk og nasjonale nettverk innenfor alt fra barnehage til voksenopplæring. I tillegg er NAFO involvert i nordiske og europeiske nettverk. Hvis du er interessert i nettverkstreff og fagdager sjekk kalenderen eller les mer om nettverkene her.
3. Informasjon og ressurser på nett
NAFO har innholdsrike nettsider. Her er noen eksempler på hva du kan finne der:
oversikt over studietilbud
veiledningsheftet «Barn i flerspråklige familier»
tips til et godt samarbeid med minoritetsspråklige foresatte
informasjon om utviklingsprosjekter


Hvordan ta kontakt med NAFO?

Kontaktinformasjon finner du her.


Lyst til å lære mer?

Da vil du kanskje være interessert i følgende kurs om minoritetsspråklige familier:
02.12.14 Kurs med fokus på foreningsarbeid (Litteraturhuset i Oslo)
03.12.14 Kurs arrangert av Oslo universitetssykehus (Ullevål)
 
 
 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer