Ring og få hjelp (2014)

Vi må ofte gjennom vanskelig terreng i jakten på et godt tjenestetilbud til våre kjære med autisme/Asperger eller oss selv. Heldigvis er det mange som kan hjelpe oss gjennom terrenget. Vi har skrevet om noen av dem i diverse nyhetsbrev og har samlet dem her.


 
Hjelpemiddelbedrifter (desember 2014)
Hjelpemidler er gjenstander som kan løse praktiske problemer, forebygge funksjonstap og/eller opprettholde funksjon. Våre medlemmer har ofte bruk for kognitive hjelpemidler som hjelper mot vansker innenfor hukommelse, initiativtaking, tidsoppfattelse osv.
Vi har tidligere skrevet om hvordan ergoterapeuten i kommunen og hjelpemiddelsentralen i fylket kan hjelpe oss å få tak i egnede hjelpemidler (se «Ring og få hjelp (2013)«). Men hjelpemiddelbedriftene er også en viktig informasjonskilde – det er jo de som er best kjente med produktene sine.
Mange hjelpemiddelbedrifter arrangerer kurs for brukere, for eksempel Abilia. Mange sender ut elektroniske nyhetsbrev, for eksempel Cognita. Og mange har utstillinger på hjelpemiddelmesser rundt om i landet.
Man kan også ta direkte kontakt med hjelpemiddelbedriftene. Amajo, for eksempel, har fire ergoterapeuter som kan svare på spørsmål om alt fra sansestimulering til regelverket for å få hjelpemidler gjennom NAV. Som Amajo sier:

«Det kan være vanskelig å vite hvilken vei man skal gå for å få prøve eller søke om utstyr gjennom NAV. Reglene er også stadig i endring. I Amajo vet vi hvilken vei som er kortest og raskest, og hva som må gjøres for at brukerne skal kunne få det de har behov for. Slå på tråden eller send oss en e-post, så svarer vi deg så fort vi kan!»

NB: Linkene er kun til informasjon og er ikke en anbefaling, verken av hjelpemidlene eller de kommersielle nettsidene som vi linker til.


Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (november 2014) 
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) arbeider for å fremme inkludering og likeverdig opplæring. Senteret er underlagt Utdanningsdirektoratet. I «Ring og få hjelp: tospråklige barn/unge» kan du lese om hva NAFO kan bidra med.


 
Digital leksehjelp (oktober 2014)
Røde kors tilbyr digital leksehjelp til elever på ungdomstrinnet og videregående skole. Frivillige hjelpere er tilgjengelige mandag til torsdag fra kl. 17-21. De hjelper hver enkelt elev i en én-til-én-situasjon via video og chat. Alt man trenger er en PC med webkamera, mikrofon og tilgang til internett med Chrome, Firefox eller Opera som nettleser (ikke Internet Explorer). Les mer her.


Brukerstyrt personlig assistanse (september 2014) 
Trenger du eller barnet ditt mye hjelp til oppgaver som personlig stell, matlaging, praktisk hjelp i hus og hage, transport, tilsyn og bistand på fritidsaktiviteter? Da kan brukerstyrt personlig assistanse (BPA) være et alternativ til tradisjonelle kommunale tjenester. Hvis du har spørsmål om ordningen eller trenger bistand i søknadsprosessen kan Uloba, JAG Assistanse og andre BPA-aktører hjelpe deg. Les mer her.


Personvernskolen (august 2014) 
Personvernskolen kan svare på spørsmål angående hvordan taushetsplikt bør anvendes og personvern ivaretas i forskjellige skolesituasjoner. Les mer her.


Assistanse på flyplassen (juni/juli 2014)  
Ta kontakt med flyselskapet eller assistansetjenesten i god tid før reisen og sjekk ut muligheten for assistanse. Noen familier kan for eksempel bli fulgt gjennom innsjekk og sikkerhetskontrollen for å unngå kø. Les mer her.


Hjelp med ferieplanlegging (april/mai 2014) 

En vellykket ferie starter med god planlegging – kanskje spesielt hvis noen i reisefølget har en funksjonsnedsettelse som krever tilrettelegging og bistand.

HandiTours er et dansk reisebyrå som spesialiserer seg på denne målgruppa, og de har nettopp opprettet et kontor i Norge. Les mer her.


Skattehjelpen (mars 2014)

Visste du at når det mangler innsendt selvangivelse, skjønnsligner skatteetaten ut fra din tidligere inntekt eller ut fra et tenkt minimumsbehov? Personer i en vanskelig livssituasjon oppdager ikke alltid at de er blitt skjønnslignet. Etterhvert kan de havne i en situasjon hvor de skylder mye penger. Skattehjelpen kan hjelpe vanskeligstilte til å betale riktig skatt (og få ettergitt feilaktige skattekrav). Les mer her (side 39-40).


LPPs rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk helse og rus (februar 2014)  
LPPs rådgivningstelefon for pårørende spesialiserer seg ikke på autisme/Asperger, men de har kompetanse på pårørendes rettigheter og behov. De har også kunnskap om hjelpeapparatet. Rådgivningstelefonen er åpen for pårørende fra hele landet, fra mandag til fredag. Les mer her.


Husbanken (januar 2014) 
Visste du at Husbanken tilbyr bostøtte, to låneordninger og diverse boligtilskudd til privatpersoner? I artikkelen «Ring og få hjelp: Husbanken» kan du få en rask oversikt over alt dette. Vi har valgt å fokusere litt ekstra på tilskudd til tilpasning av egen bolig (som Husbanken mener er for lite kjent hos personer med nedsatt funksjonsevne og deres familier).


Finn flere tips i arkivet:
«Ring og få hjelp (2013)»
«Ring og få hjelp (2011/2012)«

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer