Rettigheter, støtteordninger og kompetansemiljøer

Nevropsykiatrisk enhet ved OUS har laget et nyttig, lite hefte om rettigheter, støtteordninger og kompetansemiljøer. Mange gode tips!

Lastes ned her: https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-avdeling/Documents/Rettighetter%20og%20støtteordninger%20barne%20med%20ASF%20april2018.pdf

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer