Rettigheter nedfelt i FN konvensjoner

Artikkelen er hentet fra Nyhetsbrev desember 2009

Dette er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.  Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider.

På Ahus 3. desember markerte fylkeslaget den Internasjonale dagen for funksjonshemmede, sammen med HBF og NFU.  Fylkeslederen i NFU holdte et kort innlegg om FN-merkedagen, og foreningene ga Barnehabilitering en fin boksamling til venteværelset.  Nå kan besøkende lese barnebøker om autisme, Asperger og andre diagnoser, og kose seg med tilrettelagt barnelitteratur.  Les mer om markeringen her.

Med FN-merkedagen fersk i minnet ble det naturlig å skrive litt her om rettigheter som er nedfelt i to viktige FN-konvensjoner:  

I 2009 fylte FNs barnekonvensjon 20 år.   Nyter norske barn godt av rettighetene nedfelt i barnekonvensjonen?  Det kan du lese om her.  Legg spesielt merke til artikkel 2 om diskriminering og artikkel 23 om funksjonshemmede barns rett til et fullverdig og anstendig liv. 

Rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne.  Konvensjonen ble  vedtatt av FN i 2006 og undertegnet (men ikke ratifisert) av Norge i 2007.  Den slår fast at de alminnelige menneskerettighetene også skal gjelde for funksjonshemmede.  Les mer her.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer