Rettigheter for mobbeofre

Artikkelen er hentet fra Nyhetsbrev januar 2010
Dette  er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.  Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider.
Rettigheter for mobbeofre er månedens tema.  Rettighetene er ofte avhengig av hvor mobbingen skjer, men det finnes én lov som gjelder i alle samfunnsområder:  den nye Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL).  I følge DTL er det forbudt  å trakassere personer med nedsatt funksjonsevne, eller å oppfordre til trakassering.

Her er noen linker om mobbing på arbeidsplassen, SFO og skole:

Mobbing på arbeidsplassen På nettstedet «Jobbing uten mobbing» finner du informasjon om Arbeidsmiljøloven, samt tips om hva du kan gjøre, og hvem som kan bistå deg.
Mobbing på SFO.  Opplæringsloven kapittel 9a om elevenes skolemiljø gjelder også SFO, selv når SFO omfatter aktiviteter utenfor skolens område eller blir drevet i lokaler utenfor skolen.  Se veileder til kapittel 9a.
Elevenes skolemiljø.  I et nyttig hefte fra Utdanningsdirektoratet finner du litt om relevante lover (Opplæringsloven, Forvaltningsloven og Kommunehelsetjenesteloven) og info om saksbehandling og klageadgang (med eksempler på brev).
Send en skriftlig klage hvis du eller barnet ditt er utsatt på mobbing på skole/SFO.  Barneombudet har et brevmal som er lett å bruke.
Hjelp til foresatte og lærere.   De voksne trenger ofte hjelp til å oppdage mobbing og snakke med barnet som blir mobbet.  Du kan finne nyttige tips i Dan Olweus sitt h efte «Mobbing blant barn og unge,» i Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) sitt hefte «Stopp mobbing,» og i dette heftet om skjult mobbing

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer