Rett til å klage

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.

Du kan for eksempel klage på:

  • Behandling og tjenester
  • Manglende oppfølging
  • For tidlig utskriving
  • Lange ventetider
  • At du ikke får den helsehjelpen du har krav på
  • At du ikke får det behandlingsstedet du ønsker

Pårørende kan klage på:

  • At  du ikke får dine rettigheter som nærmeste pårørende
  • Vegne av pasienter som ikke kan klage selv
    (Du må ha fullmakt for å klage på vegne av pasienten)

Les mer på https://helsenorge.no/rettigheter/klageordninger

Hvordan du klager og hvilke rettigheter du har på sykehus og i kommunale helse- og omsorgstjenester hos Helsetilsynet. >>

 

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer