Rehabiliteringsaksjonen demonstrerer – Har du glemt, Hanssen?

– Vi frykter at helseministeren har glemt løftet sitt om en rehabiliteringsreform. Det føyer seg i så fall inn i en lang rekke brutte løfter. Med demonstrasjonen 19. juni viser vi at vi ikke har glemt dem, sier Mona Johansen fra aksjonsgruppa. 

Sted: Foran Stortinget
Dato: Fredag 19. juni 2009

Tid: Kl. 9.30-10.15

Mens Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett, står Rehabiliteringsaksjonen utenfor med sin «… bla, bla …»-plakater. Disse har til nå (17.06.09) bekreftet at de vil holde appell:

Sonja Sjøli (H), medlem, Helse- og omsorgskomiteen
– Laila Dåvøy (KrF), medlem, Helse og omsorgskomiteen
– Vigdis Giltun (FrP), medlem, Helse og omsorgskomiteen
Gunnar Haugsveen, generalsekretær i Norges Blindeforbund
– Eilin Ekeland, forbundsleder i Norske Fysioterapeutforbund
– Arne Ketil Hafstad, styreleder i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
– Mona Johansen, aksjonsleder i Rehabiliteringsaksjonen.

De om lag 50 organisasjonene og virksomhetene i Rehabiliteringsaksjonen har lenge kjempet for at habilitering og rehabilitering skal bli det neste store satsingsområdet, slik en enstemmig helse- og omsorgskomité på Stortinget har sagt.

Utnevnelsen av Hanssen som helseminister ga nytt håp. Målet om en forpliktende handlings- og opptrappingsplan for re-/habilitering syntes innen rekkevidde.

– Men da Hanssen inntok Helsedepartementet kunne det virke som han hadde glemt at han i 2005 hadde lovet at rehabilitering skulle bli den neste store helsereformen. Han innvilget seg selv ett års «time out» ved å varsle en samhandlingsreform, og til nå har vi ikke hørt noe om reformen som har gitt oss tro på at han har fått hukommelsen tilbake. Dessuten vil reformen tidligst settes i verk i 2012, sier Johansen oppgitt.
– Vi krever en opptrapping nå!

Rehabiliteringsaksjonen har fulgt arbeidet med samhandlingsreformen med argusøyne.

– Helseministeren har snakket mye om forebygging og om å behandle så desentralt som mulig. Vi har gjentatte ganger etterlyst rehabiliteringsperspektivet, et «leve med»-perspektiv. Nå forventer vi at dette har fått en tydelig plass i stortingsmeldingen, sier Liv Arum, som også sitter i aksjonsgruppa.

Hun understreker at sykdom og funksjonsnedsettelser ikke alltid kan forhindres eller repareres.

– Et stort antall mennesker i Norge kunne hatt et langt bedre liv hvis de hadde fått den habiliteringen eller rehabiliteringen de har behov for. Det handler om å få bistand til å oppnå best mulig funksjon, mestre hverdagen og leve et meningsfylt liv. Dette er «hjelp til selvhjelp» som er bra både for den enkeltes livskvalitet og for samfunnsøkonomien, sier Arum.

Se kontaktinformasjon og oversikt over Rehabiliteringsaksjonen etter bildet. (Får du ikke opp bildet, se vedlagte word-versjon av pressemeldingen.)

Illustrasjon av demonstrasjonen med

Talspersoner:
Mona Johansen, talsperson for Rehabiliteringsaksjonen (kommunikasjonssjef, LHL), moj@lhl.no, 918 27 542 
Liv Arum, talsperson for Rehabiliteringsaksjonen (generalsekretær, FFO), liv.arum@ffo.no, 913 02 886

Rehabiliteringsaksjonen:
Arena for Helse og Oppsal, Fysikalske Institutt, Autismeforeningen Akershus, CatoSenteret, Cerebral Parese-foreningen, De Spesielle Helse­institusjonene, Hjelpemiddel­magasinet Ergostart, Fagforbundet, Seksjon helse og sosial, Fagforbundet i Akershus, FO og FO Oslo, Foreningen for muskel­syke, FRAM helserehab, Funksjons­hemmedes Felles­organisasjon, Godthaab Helse og Rehabilitering, Godthaabs Venneforening, Grande Rehabiliteringssenter, Handicap­siden.no, Hørselhemmedes Lands­forbund, Kreftforeningen, Lands­foreningen for hjerte- og lungesyke, Landsforeningen For Nakkesleng­skadde, Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri, Landsforeningen for Ryggmargskadde, Landsforeningen for Slagrammede, Landsforeningen for trafikkskadde region nord, Landsforeningen for trafikkskadde Buskerud fylkeslag, Manuell­terapeutenes Servicekontor, Marihøna, Mental Helse, Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og, kompetansesenter, Norges Astma- og Allergiforbund, Norges Diabetesforbund, Norges Fibromyalgi Forbund, Norges Handikapforbund, Norges Migrene­forbund, Norges Parkinson­forbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Epilepsiforbund, Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering, Norsk Leddgiktforening, Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening, Norsk Revmatikerforbund, Rehabilitation International Norge, Ringen Rehabiliterings­senter, Ryggforeningen i Norge, Ryggmargsbrokk- og hydro­cephalusforeningen, Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter as, Steffensrud Rehabiliteringssenter, Tonsåsen Rehabilitering, Unge funksjons­hemmede

www.rehabiliteringsaksjonen.no

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer