Regnskap 2013

Følgende er sakset fra årsmøtereferatet 8. februar 2014:

Revidert regnskap avsluttet 31. desember 2013. Kasserer Bjørn Kristiansen redegjorde kort for fylkeslagets årsregnskap. Totalt sett endte vi med et overskudd på kr. 30.811 selv om vi hadde budsjettert med underskudd. Per 31. desember hadde vi kr. 240.181 på konto, og dermed har fylkeslaget bra likviditet.
Regnskapet er ikke ennå godkjent av revisorene på grunn av manglende balanseregnskap og et nytt regnskapssystem med vanskelig sporbarhet.  Kasserer og revisorene jobber med saken, og styret hadde forslag til vedtak:
«Styret gis fullmakt til å godkjenne revisorgodtatt regnskap når revisjonsberetning foreligger. Godkjent regnskap og revisorberetning legges ut på fylkeslagets nettside så snart disse foreligger.  De sendes også ut til alle medlemmene via e-post (nyhetsbrevet) og i vanlig post til alle som abonnerer på papirutgaven av nyhetsbrevet.»
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Endelig regnskap med revisors beretning er nå lagt ut her.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer