Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon ved St. Olavs Hospital har ledet et HEL-KOST-prosjekt.

Rapporten: Retten til et helsefremmende kosthold for personer med utviklingshemming som bor i egen bolig som oppsummerer resultatene fra intervju- og observasjonsstudien i prosjektet, er vedlagt.

Fylkeslaget har vært representert i referansegruppa til prosjektet.

Rapport: HEL-Kost 2020