Regionalt og nasjonalt fagmiljø

Regionalt fagmiljø for autisme 

Regionalt fagmiljø for autisme er et fagmiljø som skal yte særskilt kompetansekrevende tjenester i samarbeid med det ordinære hjelpeapparatet på kommune- og fylkesnivå. Gjennom tjenesteyting, veiledning og fagutvikling/forskning skal fagmiljøet bidra til utvikling av særskilt kompetansekrevende tjenester. 

Ellen Munkhaugen er leder og Tage Lien er spesialkonsulent.

Autismeenheten

Mål
Autismeenheten skal arbeide for å utvikle høy og spesialisert kompetanse i tjenestetilbudet for at mennesker med autismespekterforstyrrelser  skal få individuelt tilrettelagte, helhetlige og langsiktige tjenester.

Ved å styrke  kunnskap og kompetanse i det tverrsektorielle hjelpeapparatet dannes grunnlag for inkludering, deltagelse og livskvalitet gjennom hele livsløpet.

Statlig spesialpedagogisk støttesystem – Statped

Statped (Statlig spesialpedagogisk støttesystem) er et nasjonalt tjenesteytende system som skal bistå skoleeiere med å legge til rette for kvalitativ god opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer