Regionalt og nasjonalt fagmiljø

Regionalt fagmiljø for autisme 

Regionalt fagmiljø for autisme er et fagmiljø som skal yte særskilt kompetansekrevende tjenester i samarbeid med det ordinære hjelpeapparatet på kommune- og fylkesnivå. Gjennom tjenesteyting, veiledning og fagutvikling/forskning skal fagmiljøet bidra til utvikling av særskilt kompetansekrevende tjenester. 

Ellen Munkhaugen er leder og Tage Lien er spesialkonsulent.

Autismeenheten

Mål
Autismeenheten skal arbeide for å utvikle høy og spesialisert kompetanse i tjenestetilbudet for at mennesker med autismespekterforstyrrelser  skal få individuelt tilrettelagte, helhetlige og langsiktige tjenester.

Ved å styrke  kunnskap og kompetanse i det tverrsektorielle hjelpeapparatet dannes grunnlag for inkludering, deltagelse og livskvalitet gjennom hele livsløpet.

Statlig spesialpedagogisk støttesystem – Statped

Statped (Statlig spesialpedagogisk støttesystem) er et nasjonalt tjenesteytende system som skal bistå skoleeiere med å legge til rette for kvalitativ god opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer