Referat fra styremøte 07/21

Referat fra styremøte 07/21, 1. Juli kl. 18.30-20.30 i Torggata 10.

Tilstede: Fred Ronny, Torild, Hanne, Jørann, Helene, Monica, Tone

 

Sak 61: Godkjenning av innkalling og saksliste 07/21

Godkjent

Sak 62: Godkjenning av referat og protokoll 06/21

Godkjent

Sak 63: Økonomi -stiftelsen Dam (mail fra sentralt) og tilskuddsportalen

30 000 fra Dagsrudheimen har kommet inn på konto. 

Vi skal søke stiftelsen Dam om midler til Abra havn. Vi må også søke Martha Louise fond innen 1. Aug (Helene og Monica ordner denne.)

Jørann har snakket med Rising regnskap om å opprette en medlemspott hvor medlemmer kan søke om ekstra støtte til turer, om de trenger det. Så lenge summen ligger på f.eks 10 000 kr pr år, er det ikke noe problem å gjøre dette uten at det må godkjennes av årsmøtet.

Styret stemmer over dette, og det er enstemmig vedtatt med 7 av 9 stemmer tilstede. 

 Sak 64: Abra Havn -vi lage invitasjon og påmeldingskjema i kveld og sende ut pronte til medlemmene. Påmeldingsfrist 1. Aug og betalingsfrist 20. Aug

Vi forfattet et utkast til invitasjonen, og Monica og Helene tar en siste gjennomgang på Fredag før den sendes ut til medlemmene. Hanne ordner infoskriv om selve turen til alle de som er påmeldt som sendes ut før avreise.

Sak 65: Opprettelse av medlemspotten for medlemmer som kan søke ekstra økonomisk støtte til turer. 

Komiteen vil bestå av Helene, Jørann og Tone. Helene vil forfatte et skriv til alle medlemmer med informasjon om dette. Vi vil jobbe videre med hvordan vi skal legge dette opp helt konkret, men det er viktig at informasjonen kommer ut i forkant av turen til Abra Havn. Helene kontakter Oslo for å opprette egen epostadresse til dette formålet.

 

Sak 66: Eventuelt: Ingen saker

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer