Referat fra styremøte 06/21

 

Referat fra styremøte 06/21, 3. Juni kl. 18.30-20.30 i Torggata 10

Tilstede: Monica, Torild, Hanne, Jørann, Helene, Tone

Ikke tilstede: Synnøve, Rob og Fred Ronny

 

Sak 51: Saksliste og innkalling godkjent

Sak 52: Referat og protokoll 05/21 godkjent

Sak 53: Økonomi – vi har fått inn 18 000 kr fra Norsk Tipping, og tildelingen fra Helse Sør Øst pålydende 28 000 kr har også kommet inn på konto. 

Helene bestiller legathåndboken.

Helene ser på søknad fra lotteritilsynet om coronastøtte for tapte inntekter for lag og foreninger. Vi fikk ikke arrangert vår jubileumskonferanse, og med det gikk vi glipp av inntekt.

Forslag fra Jørann om at vi oppretter et «fond» med en fast sum hvert år hvor de som er ekstra vanskelig stilt kan søke om ekstra støtte til å kunne bli med på foreningens turer f.eks. Styret blir enige om at dette er et veldig bra tiltak for våre medlemmer, men at vi må tenke litt på hvordan vi skal gjennomføre dette, og planlegge videre på neste styremøte. 

Sak 54: Tur til Abra Havn blir 10-12. September. Vi lager invitasjon på neste styremøte (1. Juli), med digitalt påmeldingsskjema. Helene sender ut en mail til medlemmene om dato, slik at de kan planlegge. Hanne fortsetter å holde kontakt med hotellet.

Sak 55: Diverse papirer til signering av tillitsvalgte: fikk ikke koblet opp skriveren til nettverket, så dette ble utsatt.

Sak 56: Funkis: Helene har opprettet bruker i den nye varianten, og kan nå godkjenne andre i styret når de oppretter bruker. Opplæring i det nye systemet blir til høsten.

Sak 57: Politisk arbeid: ingen aktivitet for øyeblikket

Sak 58: Aktiviteter for medlemmene: det er vanskelig å arrangere noe nå i og med at det er ulike smitteverntiltak i hver kommune. Vi tar det eventuelt på sparket.

Sak 59: Ledermøte 19-21. Nov i Bodø: leder og nestleder stiller

Sak 60: Eventuelt: Vi har fått ny logo, og vi kommer til å bestille nye t-skjorter og gensere til styremedlemmene med denne på. På aktiviteter for foreningen er det lurt at styremedlemmene er ekstra synlige.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer