Referat fra styremøte 05/21

Referat Styremøte 05/21, 6. Mai kl. 18.30-20.00 i Torggata 10

Tilstede: Helene Kværnø, Monica Samland Lund, Jørann, Torild, Tone, Hanne, Synnøve

Ikke tilstede: Varaene Fred-Ronny, Rob.

Sak 39: Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

Sak 40: Godkjenning av referat og protokoll 04/21

Godkjent

Sak 41: Økonomi – vi har søkt psykiatri og driftsmidler

Tilskudd fra kommunen på helse- og velferdsformål har kommet inn på feil konto. Jørann sørger for at det blir flyttet til riktig konto, og kontakter kommunen for å oppgi riktig k.nr

Det er sendt flere søknader både til aktiviteter og driftsmidler.

Vi har fått tildelt 28 000 kr fra Helse Sør/Øst

Sak 42:  Henvendelse fra Knut Inge Solbu om Charlie surfer

Hvordan kan vi som lokallag bruke filmen? Vi starter med å arrangere en felles visning slik at alle får sett den. Vi ser på mulighetene etterhvert når smitteverns-tiltakene gjør det mulig.

Sak 43:  Befaring på Rauland camping 29. mai -hvem fra styret skal, og hvem kan kjøre? Det blir samkjøring med f.eks 5 i en bil og 4 i en annen (om alle skal)

Vi utsetter befaringen til lørdag 21.august pga smittesituasjonen.

Sak 44: Forventninger til styret -leder har ordet-fordeling av oppgaver -politiattester, taushetserklæringer m.m

Utsettes.

Sak 45: Planlegging tur til Abra Havn i Kristiansand i 3.-5. september -kontakte dyreparken og booke x-antall hytter/rom, frist for påmelding osv.

Hanne sjekker kapasitet og priser. Vi holder av til ca 25 familier.

 

Sak 46: Aktiviteter for medlemmer

Må tilpasses smittesituasjonen.

Gåtur med lunsj på Peppes. Så fort smittesituasjonen tillater det – forhåpentligvis slutten av juni. Jørann tar ansvar.

Kino med Charlie surfer i juli.

Sak 47: Likepersonsopplæring/-opptak av skoleringen og ny måte å registrere likepersonsaktivitet – eget skjema for å registrere at man har gjennomgått skoleringen. Alle likepersoner skal ha fått mail med brukernavn og passord til Likeperson.no fra Valencia.

Link til opptak av skoleringen. Alle må gjennomgå denne.

Alle får mail med brukernavn og passord til appen Likeperson.no. Sentralstyret jobber med å få godkjent andre samtaler enn fysiske møter.

Sak 48: Diverse skjemaer til bruk innad i vårt styre

Aktivitetsskjema (2021 Rapportskjema aktiviteter) ligger nå på disk.

Sak 49: Opplæring av tillitsvalgte i ny Funkis og Microsoft 365

Foreningen går over til Microsoft 365 til høsten.

Ny Funkis er nå opp og alle i styret må ha opplæring i dette til høsten.

Sak 50: Eventuelt

  1. Webinar om BPA var kun 2 påmeldte og ble derfor avlyst. Vi prøver igjen etter sommeren.
  2. Anette Drangsholt, leder i AiN Norge, deltar på SOR-konferansen. Styret har tilgang til å se den digitalt – tilgjengelig i 6 mnd. Vi planlegger og se noe av denne på neste styremøte.
  3. Varden ønsket å skrive om sak om Ufør og arbeid og Helene skalintervjues. Positive tilbakemeldinger fra medlemmer.
  4. Tilbud fra LPP om leie av kontor og møtelokaler i Porsgrunn. Siden lokallaget har gratis lokaler nå ser vi det ikke som hensiktsmessig å bytte til noe som koster penger.
  5. Cathrine Pettersen fylte 50 år denne uken. Hun har stilt mye opp for foreningen og styret så vi kjøper blomst til henne.
  6. Siden nettverket var nede i lokalene landsmøtehelga og måtte styret måtte bruke egen mobildata, foreslår leder en godtgjørelse på 200 kr pr pers. Forslaget vedtas enstemmig av styret.
  7. Siden fylkeslaget nå er blitt lokallag bør vi bestille nye gensere og T-skjorter til alle styremedlemmer. Bestilles så fort ny logo er klart.For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer