Referat fra styremøte 04/21

Referat fra styremøte 04/21, 15. April digitalt.

Tilstede: Helene, Monica, Jørann, Hanne, Tone, Torild, Rob

ikke tlstede: Fred Ronny og Synnøve

Sak 30: Innkalling og saksliste 04/21 Godkjent

Sak 31: Referat og protokoll 03/21 Godkjent

Sak 32: Økonomi: Første kvartalsregnskap er levert Rising Regnskap. Vi har fått en del av grasrotandelen, og den var på 21 000 kr. Vi har fått inn midler fra Sparebank 1 på 6000 kr. Psykiatri og driftsmidler er søkt på i dag. Vi har kjøpt ny printer til kontoret i Torggt.

Sak 33: Landsmøte digitalt 25 og 26. April: gjennomgang av sakspapirene, men alle i styret oppfordres til å lese igjennom selv. De som skal delta på landsmøtet sitter samlet i våre lokaler. 

Sak 34: Årshjul: Helene har laget et foreløpig utkast til årshjul med aktiviteter og frister for søknader. Det blir et levende dokument.

Sak 35: Forventninger til styret -info fra leder: dette punktet forskyves til vi kan møtes fysisk, og når styret er fulltallig.

Sak 36: Politisk arbeid: Helene forslår en ny undersøkelse ut til medlemmene, med fokus på unge, og unge voksne og deres oppfølging i skole/lære b.la. Vi må planlegge spørsmålene godt. Tips fra Tone er å få med spørsmål angående bolig.

Sak 37: Befaring Rauland Camping – vi har satt av dato 29. Mai. Helene sjekker om det passer.

Sak 38: Eventuelt: 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer