Referat fra styremøte 03/21

Styremøte avholdt 17.03.21 

I Torggata 10, Skien 

Tilstede: Helene, Monica, Torild, Jørann, Synnøve 

Forfall: Fred-Ronny, Tom, Tone 

Saksliste: 

Sak 19: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

Sak 20: Godkjenning av referat og protokoll 02/21 

Godkjent 

Sak 21: Økonomi 

Budsjett 2021 gjennomgått. Monica legger på merknader til årsmøte. Økonomien eller er god. 

Sak 22: Webinar for medlemmer om BPA 

Vi har fått tilbud om gratis webinar om BPA for våre medlemmer. Helene tar kontakt for å avtale tid. 

Sak 23: Sommerleir i Rauland 

Meget usikker smittesituasjon om dagen gjør det svært usikkert om leiren kan gjennomføres som planlagt i aug 2021. Styret mener det er bedre å utsette leiren til 2022, men at vi uansett gjør en befaring for å sjekke om Rauland er et egnet sted for et slik arrangement ila våren. 

Sak 24: Aktiviteter 

Grunnet svært spent smittesituasjon planlegger vi ingen aktiviteter akkurat nå. Vi vurdere enkle utendørs-aktiviteter når situasjonen er bedre. 

Sak 25: Politisk arbeid

Synnøve har litt følere ute på facebook for å se om mange er interessert. Forslag om at et styremedlem har politisk arbeids om ansvar. 

Sak 26: Funkis 

Funkis endrer system nå i april som gjør at vi ikke får meldt inn noe før det nye systemet er opp og vi har fått opplæring. 

Sak 27: Saker til sentralstyret 

Ingen saker nå. 

Sak 28: Årsmøte 20. Mars 2021 

Oppmøte for styret kl 10.00 på Høyers. 

Møtestart kl 11.00 – innlogging fra kl 10.30’ 

Opprop før møtestart. 

Leder Helene ønsker velkommen og godkjenning av innkalling, dagsorden og møteleder. 

Møteleder: Janicke Mathisen 

Referent: Synnøve Lund 

Protokoll underskrivere – forslag: Susanne Kiste, Ingjerd Nomme Helene leser årsmeldingen 

Jørann redegjør for regnskap 2020 og budsjett 2021 inkl revisors bemerkninger som svares opp av Helene i møtet. 

Ingen innmeldte saker. 

Valg ved valgkomiten (Ingjerd eller Ove) 

NB! – setningen om valg til landsmøte bør endres: Styret kan velge hvem som skal dra. 

+ årsmøte overlater til styret å finne 2 nye medlemmer til valgkomiteen. Sak 29: Eventuelt –konstituering av nytt styre blir allerede 24. Mars kl. 18 Ingen saker

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer