Referat fra styremøte 02/22

Protokoll styremøte 2

Tid: 11/2-22 kl.19-21

Sted: Quality Hotell, Tønsberg.

Tilstede: Helene, Monica, Hanne, Jørann, Rob, Fred-Ronny, Torhild, Tone, Synnøve

Dette styremøtet blir holdt kvelden før årsmøtet, og vil i tillegg være et arbeidsmøte med klargjøring av alt til årsmøtet. 

 

Sak 13: Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

Sak 14: Godkjenning av referat og protokoll 01/22

Gjennomgått og godkjent

Sak 15: Økonomi -rapportering av midler for 2021 fra Dagsrud er sendt. Søknad til Kronprinsesse Marthas minnefond er sendt. Søkte om midler til Danmark. Vi har fått 17 000 kr i tippemidler. 

Påminnelse søknader og rapporteringer fra sentralt.

Det blir arbeidsmøte 17. feb kl 17 i forkant av konstitueringsmøte kl 20

Sak 16: Brosjyrer til vårt lokallag og klær til styremedlemmer

Vi avventer litt med å bestille klær. Brosjyren må utarbeides og vi må finne ut hvem som skal lage den. Starter arbeidet på neste arbeidsmøte.

Sak 17: Info fra leder om møte med Skien kommune og frivillighetskoordinator.

Det er frivillighetens år, og Skien kommune har fokus på nettopp dette. Mange frivillige lag og foreninger i Skien møttes på teams, og vi utvekslet erfaringer og planer, og frivillighetskoordinator fra kommunen informerte om nettsiden frivillig.no og søknader om midler fra Skien kommune b.la

Målet er et samarbeid på tvers av de ulike foreningene. 

Sak 18: Kinoforestilling «Hvorfor hopper jeg» – prisforslag fra Odeon kino, Skien, antall påmeldte o.l

Hittil 40 stk påmeldt, men satser på flere.

Sak 19: Henvendelse fra Hadeland Glassverk

HAdeland glassverk har sendt oss mail om deres jubileumsår, og at de skreddersyr opplegg for foreninger. Mulig vi planlegger en tur dit før jul.

Sak 20: Plan for bruken av filmen Charlie surfer – hva med å bruke den aktivt opp mot verdens autismedag 2. April og i forbindelse med frivillighetens år, på en eller annen måte? 

Egen kinovisning på Charlie i Porsgrunn? Tilby visning på skoler.

Sak 21: Kurs med studieforbundet Funkis «Styret i arbeid» i Sandefjord 25-27. mars 2022. Påmelding innen 26. februar

Leder melder på de fra styret som vil, og kan. Oppfordrer så mange som mulig fra styret til å delta, da dette kurset er øremerket jobben vi gjør i styresammenheng.

Sak 23: Aspergertreff i februar/mars, og Oslotur i begynnelsen av juni.

As-treff 3. mars. Helene ordner invitasjon. Planlegger videre på Osloturen da.

Sak 24: Eventuelt

Styret konstituerer seg Torsdag 17. feb kl. 20

Arbeidsmøte samme dag fra kl. 17

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer