Referat fra styremøte 01/22

Tilstede: Helene, Hanne, Tone, Torhild, Synnøve, Monica

Forfall:Jøran

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

 1. Godkjenning av referat 12/21

Godkjent

 1. Økonomi – lage budsjett for 2022

Flyttes da kasserer ikke kunne delta på dette styremøte. Det vil bli et eget arbeidsmøte for å lage budsjett.

 1. Årsmøte – gjennomgang av sakspapirer, påmeldte, hotell, oppgavefordeling på møtet b.la

Regnskapet er ikke klart og må ettersendes.

Andre sakspapirer gjennomgått.

13 påmeldte hittil. Styret vedtar at ved eventuelle forfall pga korona slipper medlemmene å betale.

Styret har styremøte fredag kveld og overnatter til lørdag for å forberede årsmøte.

 1. Aspergertreff i januar og andre aktiviteter

Asbergertreff gjennomføres ila januar

Bowling avlyses pga smittesituasjon. Vi planlegger heller ingen andre aktiviteter slik situasjonen er nå.

 1. Spørreundersøkelse til medlemmer

Styret har gjort flere forsøk på å engasjere medlemmer i andre deler av fylke uten å lykkes. Vi lurer også på hva som er behovet til de medlemmene vi ikke hører noe fra.

Vi ønsker derfor å sende ut en spørreundersøkelse for å kartlegge behov og ønsker fra medlemmer for å se om vi får nye innspill.

Undersøkelsen gjennomføres anonymt.

 1. Skilt for de som ikke kan bruke munnbind

GREP er forespurt om produksjon. Vi venter på tilbakemelding fra dem.

 1. Funkis 

Det blir opplæring i ny Funkis etter årsmøtet.

 1. Henvendelse fra LPP om stand i Ibsenhuset torsdag 24. Mars fra kl 10.00

Dette er en flott mulighet til å vise fram foreningen vår og hva vi driver mer. 2 fra styret stiller på stand denne dagen.

 1. Planlegge litt markering av Verdensdagen for Autisme Lørdag 2. April

Ideer: Stand på kjøpesenter. Info pakker til skoler som kan ha om Autisme ila uka (event ogs tilbud om besøk.

Vi prøver også å få reportasjer i lokalavisene i Telemark ifm Frivillighetens år og Verdensdagen 2. april. 

 1. Politisk arbeid

På vent intv

 1. Eventuelt

Foreningen er invitert til møte med Skien kommune ifm Frivillighetens år 27. jan

Styret vedtar at vi ikke gjennomfører vintertur i år pga smittevern. Vi ser på andre aktiviteter når forholdene tillater det.

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer