Referat fra styremøte 01/21

Protokoll styremøte 01/21, 6. Januar kl. 18-20. Torggata 10, Skien

Forfall: Monica, Fred-Ronny

 

Saksliste:

Sak 01: Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

Sak 02: Godkjenning av referat og protokoll fra møte 7 2020

Godkjent

Sak 03: Økonomi

Økonomien er god. Søknader er i rute. Liten aktivitet har redusert utgiftene.

Sak 04: Årsmøte for driftsåret 2020

Årsmøte flyttes til 20. mars 2021 grunnet smittevern og at kun 5 pers er påmeldt så langt. 

Tone sjekker det med hotellet og gir beskjed til Helene og Synnøve når det er gjort. Synnøve sender mail til alle medlemmer og nuller ut påmeldingsskjemaet slik at alle må melde seg på på nytt.

Sak 05: Aktiviteter 2021/årshjul

Vanskelig å sette opp aktiviteter og årshjul med nåværende smittesituasjon. Vi ser an situasjonen og arrangerer så fort det er mulig. Gjerne noe utendørs.

Sak 06: Eventuelt

  • Rapportering til Märtha-Louises Fond om aktiviteter har frist 31. jan. 21. Helene og Monica sender inn.
  • Møte med sentralstyret 28. jan kl 19.30 – link kommer på mail
  • Styremøter torsdag 18. feb og onsdag 17. mars kl 18 begge dager

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer