Psykisk helse

Her finner du diverse linker om psykiske vansker hos personer med autisme/Asperger. Linkene dekker alt fra angst, depresjon og  lidelser til behandlingsmetoder som kognitiv atferdsterapi.

Lagt ut i 2012

15 åring med psykiske vansker får diagnosen Asperger og vellykket behandling.  Les artikkelen her.
«Depresjon er vanlig blant unge voksne med Asperger syndrom.»  Les artikkelen her på Autismeforeningens nettside.
Behandling av psykoser hos personer med utviklingshemning.  Se punkt 8.13.5.5 og 14.2 i de nasjonale retningslinjene.


Lagt ut tidligere
«Angst og affektive lidelser ved autismespektertilstander» er tittelen på en artikkel av Nils Kaland, i Tidsskrift for Norsk Psykologforening 3/2009.  Les artikkelen her.
«Asperger syndrom og høytfungerende autisme:  Oversikt over samtidige psykiske lidelser og forslag til behandlingsinnsatser i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør RHF,» et prosjektrapport fra 2007.  Les rapporten her.
«Asperger syndrom, komorbiditet:  psykiske lidelser med fokus på tvangslidelser» er en case-beskrivelse utgitt i 2011.  Les prosjektrapporten her.
«I Nordland er det funnet en screenet forekomst hos voksne med ASD med depresjon på 37,1 %, psykose på 25,1 %, angst på 33,9 % og tvangslidelser på 12,9 % (Bakken med flere, 2009). Les mer i Nordlaendingen nr. 4/2009 (side 30-33).
«Psykiske lidelser hos voksne mennesker med autisme og psykisk utviklingshemming» er et fem-årig prosjekt for å utvikle spisskompetanse på autisme og psykisk lidelse.  Her er noen linker om prosjektet:

  • Prosjektbeskrivelse (2003)
  • Artikkel i Embla/Fontene (2005).  «Mange kan få det bedre» handler om arbeidet med en mann med autisme og alvorlig utviklingshemming.  Gjennom prosjektet ble det oppdaget at han hadde både tvangslidelse og bipolarlidelse.  Skreddersydde miljøterapeutiske strategier og medikamentell behandling gjorde hverdagen betydelig lettere. [Linken er ødelagt men vi jobber med saken,]
  • Rapport (2008).  Her kan du lese om erfaringer fra 19 kliniske samarbeidsprosjekter.

En rapport fra Riksrevisjonen i 2008 påviser store mangler i det psykiske helsevernet for voksne generelt.  «Hvor syk du er, spiller lite rolle når det skal avgjøres hvor lenge du må vente i kø og om du i hele tatt får behandling.» Les mer i Aftenposten.
Psykiatrisk avdeling for personer med utviklingshemning og autisme (PPU) er en regional avdeling ved Ullevål universitetsykehus HF, Psykiatrisk divisjon. Avdelingen yter psykiatriske spesialisthelsetjenester til personer over 16 år med utviklingshemning, eventuelt med autismespekterforstyrrelser samt personer over 16 år med autismespekterforstyrrelser med sammensatte vansker og funksjonsnivå tilsvarende utviklingshemning. Les mer om PPU her.
Vanskelighetene med å gjenkjenne symptomer på psykiske lidelser hos mennesker med autisme og utviklingshemning er tema for en doktoravhandlingen av Sissel Berge Helverschou.  Her er en kort oppsummering i Dagens medisin.  Sissel har også skrevet om temaet på www.naku.no.
Nils Kaland oppsummerte forskning innenfor autisme og psykisk helse på side 3 og 4 i artikkelen «Det ‘usynlige’, sosiale handikap:  Jenter med Asperger-syndrom» i Norsk Tidsskrift for Logopedi 1/2010.
RBUP-Vest skrev om kognitiv atferdsterapi til barn/unge i «KAT-teknikker viser positive resultater.» Artikkelen er ikke lenger tilgjengelig men vi har funnet en annen artikkel med samme tema og tips fra samme fagperson (Jon Fauskanger Bjåstad). Artikkelen heter «Kan barn og ungdom med Asperger-syndrom og høytfungerende autisme ha nytte av kognitiv atferdsterapi?»
Regionalt fagmiljø for autisme skrev om bl.a. psykiatrisk tilleggsproblematikk, individualterapi og gruppeintervensjoner i heftet «Oppfølging av barn og unge med Asperger syndrom:  anbefalinger for god praksis i spesialisthelsetjenesten.»  Heftet kan nedlastes her.
NAKU står bak et e-læringsprogram om helseoppfølging og utviklingshemning.  Ett av kapitlene handler om psykiske lidelser og atferdsvansker.
Asperger syndrom og tvangssymptomer.  En presentasjon laget av Pål Skogstad i 2009.
Psykiske lidelser hos personer med autismespekterforstyrrelser.  En presentasjon laget av Pål Skogstad i 2010.
«Selvmordsforekomst og selvmordsfare ved Aspergers syndrom» av Christian Hjort i tidsskriftet Suicidologi (2009).
«Vi må skille psykisk lidelse fra autisme» om et nytt kartleggingsverktøy utviklet av Sissel Berge Helverschou.
På konferansen «Tjenester og tiltak til barn, unge og voksne med autismespekterforstyrrelser» 1. desember 2010 ble det vist frem noe av det faglige arbeidet som utføres i Helse Sør-Øst.  Tre av presentasjonene handlet om psykisk helse:
– Autisme, utviklingshemming og psykiske lidelser v/Nils Egil Foss & Gro Kalvenes. Se en lignende presentasjon her.
– Voksne med Asperger syndrom og psykiske tilleggslidelser v/Mette Feie Haram & Marika Kruse. Ikke lenger tilgjengelig.
– Behandling av OCD hos en ung mann med Asperger syndrom v/Ragnhild Orvedal & Pål Skogstad. Les case-beskrivelsen her.
– Stephen von Tetzchner skrev noen linjer om psykologens utfordringer med pasienter med autisme eller Asperger syndrom i Tidsskrift for Norsk Psykologforening i 2008.
Oktober 2011 utgaven av NAKU-bladet har psykisk helse som tema.  Bladet kan nedlastes her.
 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer