Prøv å gå en mil i mine sko

puslebrikke hjerteI dag (2. april) er Verdens dag for bevissthet rundt autisme. Det er ikke nok å bli bevisst på at autisme finnes. Det er ikke engang nok å kjenne til vanlige symptomer på autisme eller nye forekomsttall. Samfunnet må begynne å forstå hvordan det er å leve med autistiske vansker. Bare da vil folk skjønne hvor viktig det er å legge til rette for mindre stress og mer suksess hos personer med autismespekterdiagnoser (ASD).     

I denne artikkelen linker vi til korte filmer og simulatorer som illustrerer autisme på en engasjerende og levende måte. Klikk på dem og opplev selv hvordan det kan være å ha autisme/Asperger i forskjellige situasjoner! 

 


Vanlige kommunikasjonsstiler er ofte stressende   

I en travel familiehverdag er det ofte lett å glemme hvor vanskelig det er for barnet med ASD å fange opp og ta stilling til alt som blir sagt. Barnet opplever ofte vanlig familiekommunikasjon som en ordflom. Klikk på «William Tell Overture – Mom Style» og få en lignende opplevelse. Orker du å følge godt med gjennom hele sangen?


Bakgrunnslyder er ofte stressende  

Mange personer med autisme/Asperger sliter med overfølsom hørsel. De sliter også med filtreringsvansker. Bakgrunnslyder holder seg ikke i bakgrunnen, og da er det ikke lett å sortere gjennom dem i en stadig skiftende situasjon. Det er krevende å måtte ta stilling til hvilke lyder som er viktige og hvilke som er uviktige. Kortfilmen «What autism feels like» illustrerer dette med utgangspunkt i et restaurantbesøk.  

National Autistic Society i England illustrerer overfølsomhet i kortfilmen «Sensory sensitivity.» Både bakgrunnslyder og visuelt støy presenteres på en rytmisk og kunstneristisk måte. Gutten i filmen er ingen skuespiller – han har selv en autismespekterdiagnose. Les mer her.  


Det er ofte stressende på skolen 

Med så mange barn og så mye som skjer rundt seg, er lett å bli overveldet og overstimulert i friminuttet. Denne simulatoren viser hvordan skolegården kan oppleves.  Bruk pilene på tastaturet for å bevege deg – gradvis blir lydene og synsinntrykkene mer og mer forvrengte.

Timene i klasserommet er ikke særlig lettere. Støy og bakgrunnslyder er en stor stressfaktor, men de gjør det også  vanskelig å fange opp felles beskjeder. Landsforeningen Autisme i Danmark har laget en kortfilm som illustrerer nettopp det. Filmen heter «Autisme paradoks – skole.»   

Barn med ASD vokser ikke ut av sine utfordringer i klasserommet. Tvert imot! De sosiale og organisatoriske kravene blir bare større og større. En simulator fra Hjälpmedlesinstitutet viser en svensk time på ungdomsskole eller videregående nivå. Kjør simulatoren først uten å klikke på knappene til venstre. Nå klikk på Asperger-knappen. Klarer du å fange opp småprat og felles beskjeder like bra nå? Skårer du like høyt på oppgavene? Da vet du hvor utfordrende det er å møte skolens krav når man sliter med overfølsom hørsel, sosiale vansker, dårlig tidsplanlegging og/eller fokus på detaljer. 

Tips: I artikkelen «Viktig å vite om Asperger syndrom» finner du linker til anbefalt lesing for lærere og andre skoleansatte. 


Det er ofte stressende å reise kollektivt  

Forsinkelser og andre uforutsigbare hendelser er stressende for alle og enhver, men noen mennesker med ASD kan reagere med angst og panikk. En kortfilm om en togtur viser dette. NAS (autismeforeningen i England) står bak filmen, som er basert på en sann historie.

Overfølsom hørsel kan også gjøre det svært ubehagelig å sitte på en stappfull buss. Mange personer med ASD har problemer med å skille ut meningsfulle lyder fra bakgrunnstøy. Derfor kan tale bli helt uforståelig i en «suppe» av latter, musikk, plingende varsellyder og tikkende klokker. Dette kan du selv oppleve ved å se kortfilmen «Morning commute» fra NAS.  

Tips: Det finnes også mange som er fascinerte av transportmidler. Joakim, for eksempel, er en 21 åring med Asperger som har hurtigbåter som hobby. Klikk for å se Joakim på «Norge rundt» og på NRK distriktsnyheter.  


Det er ofte stressende å gå gatelangs 

Overfølsomme sanser er et kjent fenomen hos personer med ASD.  Bybildet kan være overveldende, med folkemengder, rare lukter, støy og visuelt kaos. Personer som er overfølsomme blir fort sliten og stresset – og dermed uoppmerksomme. Dette kan til og med føre til farlige situasjoner. Den animerte kortfilmen «Sensory overload» viser hvordan bybildet kan oppleves når man har overfølsomme sanser. 

En mann med ASD lagde også sin egen youtubefilm for å vise hvordan han opplever å gå gatelangs.    

Tips: Annerledes persepsjon gjennom de forskjellige sansene er beskrevet på side 7-9 i «Autisme – en sanseforklaring 


Det er ikke lett å være sosial på jobb

ASD er på mange måter «misforståelsessyndromet.» Uskrevne sosiale regler er vanskelige å fange opp. Det er også vanskelig å tolke stemmeleie, kroppsspråk og ansiktsutrrykk. At folk prater fort i forbifarta gjør det neppe lettere å unngå misforståelser, som vist i kortfilmen «Misunderstanding» fra National Autistic Society (NAS) i England. 

En annen kortfilm fra NAS, «Socially awkward,» viser en kollega med Asperger som «tråkker i salaten,» og alle er målløse. For noen som ikke mestrer sosialt samspill, kan lunsjpausen være mer stressende enn noe annet på jobben. 

Tips: Spiss selger en ukeplankalender med en ny sosial regel for hver uke.  


Det er stressende å være hos legen (eller tannlegen) 

Alle og enhver kan være litt engstelig på sykehuset, legekontoret eller tannklinikken. Men personer med ASD kan reagere enda sterkere på dårlige minner, skummelt utstyr, nye inntrykk og altfor mye venting. Enda verre blir det når helsepersonell prater på en måte som de kan forstå, og glemmer å forberede dem på hva som skal skje.  Denne animerte kortfilmen viser hvordan slike situasjoner kan oppleves som overgrep. 

Tips: Les om hvordan du kan bidra til mestringsopplevelser i møte med helsepersonell i fylkeslagets artikkel «Trygghet hos tannlegen.» 


Det er stressende å ikke kunne forstå og gjøre seg forstått 

Carly Fleischmann var språkløs fram til hun skrev sine første ord på en datamaskin da hun var 11 år. Hun overrasket alle ved å skrive: «Hjelp. Vondt. Tenner.»  Nå er hun tenåring og har vært med og laget «Carly’s Café,» en kort film om hvordan det kan være å ikke kunne kommunisere sine tanker, ønsker og behov.   

Men også de som har et godt muntlig språk kan slite med språkforståelsen. Betingelser, metaforer, sidespor og andre språklige krumspring gjør ting mer komplisert. Man kan forstå ordene hver for seg uten å forstå dem i sammenheng – som du kan oppleve selv ved å bruke denne svadageneratoren

Tips: Personer som sliter med muntlig tale kan ha nytte av hjelpemidler og metoder innenfor alternativ- og supplerende kommunikasjon (ASK). Les mer i «Viktig å vite om ASK.» 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer