Prøv å gå en mil i mine sko

I denne artikkelen linker vi til korte filmer og simulatorer som illustrerer autisme på en engasjerende og levende måte. Klikk på dem og opplev selv hvordan det kan være å ha autisme/Asperger i forskjellige situasjoner!

Artikkelen er opprinnelig fra 2013 men ble oppdatert med nye linker i 2021.  


Fine filmer med norsk tale

«Utrolige ting kan skje» er en animert kortfilm som ble dubbet til norsk. Den forklarer autistiske vansker på en engasjerende måte som er lett å forstå.
Vi kan også lære om diagnosen ved å bli kjent med noen som har det, for eksempel:

  • Odd-Jørgen (10 år) som har autisme og Tourettes syndrom (innslag i «Megafon» på NRK barne-tv)
  • Daniel (10 år) som har autisme (en kort dokumentarfilm som heter «Som alle andre»)
  • Lavrans (9 år) som har Asperger syndrom (fra «Sånn er jeg og sånn er det» på NRK). Han forteller at hjernen hans er annerledes men fungerer bra, akkurat som en el-bil er annerledes men fungerer like bra som en bil som går på bensin eller diesel.

Vanlige kommunikasjonsstiler er ofte stressende

I en travel familiehverdag er det ofte lett å glemme hvor vanskelig det er for barnet med ASD å fange opp og ta stilling til alt som blir sagt. Barnet opplever ofte vanlig familiekommunikasjon som en ordflom. Klikk på «William Tell Overture – Mom Style» og få en lignende opplevelse. Orker du å følge godt med gjennom hele sangen?

For mye informasjon

Mange personer med autisme/Asperger sliter med overfølsom hørsel. De sliter også med filtreringsvansker. Bakgrunnslyder holder seg ikke i bakgrunnen, og da er det ikke lett å sortere gjennom dem i en stadig skiftende situasjon. Det er krevende å måtte ta stilling til hvilke lyder som er viktige og hvilke som er uviktige. Kortfilmen «What autism feels like» illustrerer dette med utgangspunkt i et restaurantbesøk. Du kan se andre eksempler på vanskelige situasjoner i «Imagine what it’s like to live with high-functioning autism
National Autistic Society i England har illustrert overfølsomhet i tre  fantastiske kortfilmer:

  • «Sensory sensitivity.» Både bakgrunnslyder og visuelt støy presenteres på en rytmisk og kunstneristisk måte. Gutten i filmen er ingen skuespiller – han har selv en autismespekterdiagnose. Les mer her.
  • «Too much information.» Vi får følge en liten gutt med autisme som er på handletur med moren sin. Lyder, lys og andre sanseinntrykk er forsterkede og forvrengte. Til slutt orker han ikke mer og han prøver å rømme. «Jeg er ikke slem,» forklarer han. «Jeg har autisme og jeg får altfor mye informasjon.»

Det er ofte stressende på skolen

Med så mange barn og så mye som skjer rundt seg, er lett å bli overveldet og overstimulert i friminuttet.

Denne simulatoren viser hvordan skolegården kan oppleves.  Bruk pilene på tastaturet for å bevege deg – gradvis blir lydene og synsinntrykkene mer og mer forvrengte.

Timene i klasserommet er ikke særlig lettere. Støy og bakgrunnslyder er en stor stressfaktor, men de gjør det også  vanskelig å fange opp felles beskjeder. Landsforeningen Autisme i Danmark har laget en kortfilm som illustrerer nettopp det. Filmen heter «Autisme paradoks – skole

Barn med ASD vokser ikke ut av sine utfordringer i klasserommet. Tvert imot! De sosiale og organisatoriske kravene blir bare større og større. En simulator fra Hjälpmedlesinstitutet viser en svensk time på ungdomsskole eller videregående nivå. Kjør simulatoren først uten funksjonsnedsettelse, og så med kognitiv funksjonsnedsettelse. Klarer du å fange opp småprat og felles beskjeder like bra nå? Var det mulig å komme i gang med oppgaven? Da ser du hvor utfordrende det er å møte skolens krav når man sliter med overfølsom hørsel, sosiale vansker, dårlig tidsplanlegging og/eller fokus på detaljer.

Sensoriske utfordringer er reelle vansker, og enkelte sanseinntrykk oppleves som smertefulle eller uoverkommelige. Statped har samlet informasjon om dette her, inkludert tips om en VR-film (virtual reality) som bestilles via e-post.

Tips: I artikkelen «Viktig å vite om Asperger syndrom» finner du linker til anbefalt lesing for lærere og andre skoleansatte. 

Det er ofte stressende å reise kollektivt

Forsinkelser og andre uforutsigbare hendelser er stressende for alle og enhver, men noen mennesker med ASD kan reagere med angst og panikk. En kortfilm om en togtur viser dette. NAS (autismeforeningen i England) står bak filmen, som er basert på en sann historie. NAS står også bak kortfilmen «Make it stop,» som starter med en busstur.
Overfølsom hørsel kan også gjøre det svært ubehagelig å sitte på en stappfull buss. Mange personer med ASD har problemer med å skille ut meningsfulle lyder fra bakgrunnstøy. Derfor kan tale bli helt uforståelig i en «suppe» av latter, musikk, plingende varsellyder og tikkende klokker. Dette kan du selv oppleve ved å se kortfilmen «Morning commute» fra NAS.
Togforsinkelser og andre uforutsigbare hendelser kan gjøre det vanskelig å forlate huset i det hele tatt, som vises i kortfilmen «Diverted
En simulator fra Hjälpmedlesinstitutet kan også være nyttig.  Kjør «Resa med kollektivtrafiken» uten funksjonsnedsettelse først, og med kognitiv funksjonsnedsettelse etterpå.
Tips: Det finnes også mange som er fascinerte av transportmidler. Joakim, for eksempel, er en 21 åring med Asperger som har hurtigbåter som hobby. Klikk for å se Joakim på «Norge rundt» og på NRK distriktsnyheter.

Det er ofte stressende å gå gatelangs

Overfølsomme sanser er et kjent fenomen hos personer med ASD.  Bybildet kan være overveldende, med folkemengder, rare lukter, støy og visuelt kaos. Personer som er overfølsomme blir fort sliten og stresset – og dermed uoppmerksomme. Dette kan til og med føre til farlige situasjoner. Den animerte kortfilmen «Sensory overload» viser hvordan bybildet kan oppleves når man har overfølsomme sanser.
En mann med ASD lagde også sin egen youtubefilm for å vise hvordan han opplever å gå gatelangs.
Tips: Annerledes persepsjon gjennom de forskjellige sansene er beskrevet på side 7-9 i «Autisme – en sanseforklaring

Det er ikke alltid lett å være på jobb eller jobbintervju

ASD er på mange måter «misforståelsessyndromet.» Uskrevne sosiale regler er vanskelige å fange opp. Det er også vanskelig å tolke stemmeleie, kroppsspråk og ansiktsutrrykk. At folk prater fort i forbifarta gjør det neppe lettere å unngå misforståelser, som vist i kortfilmen «Misunderstanding» fra National Autistic Society (NAS) i England.
En annen kortfilm fra NAS, «Socially awkward,» viser en kollega med Asperger som «tråkker i salaten,» og alle er målløse. For noen som ikke mestrer sosialt samspill, kan lunsjpausen være mer stressende enn noe annet på jobben.
En tredje kortfilm fra NAS handler om jobbinterju og heter «Could you stand the rejection?»

Det er stressende å være hos legen (eller tannlegen)

Alle og enhver kan være litt engstelig på sykehuset, legekontoret eller tannklinikken. Men personer med ASD kan reagere enda sterkere på dårlige minner, skummelt utstyr, nye inntrykk og altfor mye venting. Enda verre blir det når helsepersonell prater på en måte som de kan forstå, og glemmer å forberede dem på hva som skal skje.  Denne animerte kortfilmen viser hvordan slike situasjoner kan oppleves som overgrep.
Tips: Les om hvordan du kan bidra til mestringsopplevelser i møte med helsepersonell i fylkeslagets artikkel «Trygghet hos tannlegen.» 

Det er stressende å ikke kunne forstå og gjøre seg forstått

Carly Fleischmann var språkløs fram til hun skrev sine første ord på en datamaskin da hun var 11 år. Hun overrasket alle ved å skrive: «Hjelp. Vondt. Tenner.»  Nå er hun tenåring og har vært med og laget «Carly’s Café,» en kort film om hvordan det kan være å ikke kunne kommunisere sine tanker, ønsker og behov.
Men også de som har et godt muntlig språk kan slite med språkforståelsen. Betingelser, metaforer, sidespor og andre språklige krumspring gjør ting mer komplisert. Man kan forstå ordene hver for seg uten å forstå dem i sammenheng – som du kan oppleve selv ved å bruke denne svadageneratoren.
Tips: Personer som sliter med muntlig tale kan ha nytte av hjelpemidler og metoder innenfor alternativ- og supplerende kommunikasjon (ASK). Les mer i «Viktig å vite om ASK.» 

Til ettertanke

2. april er Verdens dag for bevissthet rundt autisme. Det er ikke nok å bli bevisst på at autisme finnes. Det er ikke engang nok å kjenne til vanlige symptomer på autisme eller forekomsttall. Samfunnet må begynne å forstå hvordan det er å leve med autistiske vansker. Bare da vil folk skjønne hvor viktig det er å legge til rette for mindre stress og mer suksess hos personer med autismespekterdiagnoser (ASD).

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer