Protokoll til styremøte 05/24, 6.mai

Protokoll til styremøte 05/24, 6.mai Sted: Torggata 10 Tid: Kl 18 - 20 Tilstede: Helene K, Monica, Gine, Torild, Rob, Merete, Anita og Carine, Helene EA Frafall: Merk! Vi får besøk av Lill Ann Walmann kl 18, arrangør av Treff-festivalen på Stevneplassen 7.sept 2024. Arbeidsleder på MATS arbeidstrening. Festivalen er for alle, men spesielt tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelser. Artister som Aleksander Walmann, Sputnik og Hanne Krogh kommer. 4. september vil det være et gratisarrangement for fritidsklubben på Velferden osv. Saksliste: Sak 39: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent Sak 40: Godkjenning av protokoll 03/24 og 04/24 Godkjent Sak 41: Økonomi - dugnad Søknader i rute. Rob er meldt inn i nettbank. Vi har fått søknad fra AHT Porsgrunn, til Oslotur. Vedtak: vi gir 2000,- ,enstemmig vedtatt. Sak 42: Disability Pride 1.juni. Jobber videre med dette for neste år- ønsker å ha paraden samme helg som Treff-festivalen neste år. Sak 43: Liseberg 7- 9.juni. 35 påmeldt hittil. Sak 44: Danmark 5-9.sept. Fra styret: Carine, Helene EA. Mulig Rob og Merete skal. Flere fra valgkomiteen osv skal også være med som kan hjelpe. Et infomøte for medlemmer 13.6 kl.18.00, og et møte for de i styret og medhjelpere for rolleavklaring. Sak 45: Andre aktiviteter - badeparken Langesund 27.5 kl.17.00, Helene EA booker. 245,- pr pers. Anita lager invitasjon Autismetreff for voksne - dato for mai og juni av Monica, Helene K og Anita. Ser også på et treff i Drammen i august. medlemskveld med tema, sommeravslutning - disse kommer vi tilbake til. Sak 46: Evaluering kurs med Terje W. Gode tilbakemeldinger, 197 deltakere. Godt gjennomført kurs. Sak 47: Funkis og Likeperson.no. Blir oppdatert hele tiden. Likeperson.no ligger ned for tiden/oppdateres. Sak 48: 17.Mai borgertoget - Gine er ansvarlig. Vedtak - gjennomfører ikke. Enstemmig vedtatt. Sak 49: Siste styremøte i juni - sett dato. Styremøte og sommeravslutning for styret, valgkomiteen og gode hjelpere. 21. eller 28. juni. Sak 50: Eventuelt Politisk arbeid, rapport Kaupang. Torild kommer. Stand på Porsgrunn Videregående, 14. mai. Åpen skole, Panda skal ha konsert. Kl. 18-20, Anita, Gine, Torild og Gine Susann. Dialogmøte med Rødt 22.5, Menstad bydelshus kl. 18-20.. Helene EA stiller i panelet fra brukerrådet. Helene K og Carine kommer fra styret. Mail fra A. Drangsholt - Arendalsuka, to arrangementer. Ufrivillig skolefravær. Økt forekomst av autisme, økte behov for tilbud. Det ønskes medhjelpere fra bl.a Telemark til stands fra 12.-16.8.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer