Protokoll fra styremøte 09/22

Innkalling og saksliste til styremøte 09/22

Torsdag 13. oktober kl. 18.00

Tilstede: Helene, Monica (første del), Torhild, Hanne-Cecilie, Anita,synnøve

Saksliste

Sak 93: Godkjenning av innkalling og saksliste 09/22

Godkjent

Sak 94: Godkjenning av protokoll 08/22

Godkjent

Sak 95: Økonomi – sett dato for arbeidsmøte øko. 

Utsettes siden kasserer ikke er tilstede.

Sak 96: Landsmøtesaker

Styret gjennomgikk aktuelle saker til landsmøte og diskuterte disse.

Styret ble enige om å foreslå en endring i vedtektene vedr valg på årsmøtet:

Dagens vedtekter

Kandidater til verv i lokallaget må ha gyldig medlemskap i foreningen. Alle kandidater skal ha sagt seg villige til å ta tillitsverv. 

Alle verv velges for ett år om gangen.

Forslag ny tekst:

Alle verv velges for ett  eller to år om gangen.

Valgkomiteen foreslår for årsmøtet om vervene velges for 1 eller 2 år av gangen i samråd med kandidatene.

Valgkomiteen søker å sørge for komtinuitet i styret så langt dette er mulig.

Sak 97: Evaluering av gjennomførte aktiviteter, og videre planlegging av andre aktiviteter.

Vi gikk gjennom kommende aktiviteter og hvem fra styret som deltar. Vi jobber med å få bredere oppslutning om aktivitetene våre både gjennom facebook og nettside, og gjennom mediene.

Sak 98: Foreldre/temakafe på SMK

Denne saken utsettes

Sak 99: Politisk arbeid

Synnøve jobber med lokalavisene i Telemark for å få laget reportasjer om autismeforeningen. Så langt har Telen og TA vist interesse. Helene og Synnøve holder kontakten videre.

Sak 100: Eventuelt 

  • Styret ser vi har mange medlemmer vi aldri hører noe fra.

Styret ser derfor på muligheter for å nå ut til alle medlemmer. Både brev og sms vurderes.

  • Årsmøtet 2023: Avholdes i lørdag 18. mars Hanne henter inn tilbud fra mulige lokasjoner.
  • Neste styremøte er 2. desember og avsluttes med julemiddag. 14 stk. på Henrik og kompani.

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer