Protokoll fra styremøte 09/22

Innkalling og saksliste til styremøte 09/22

Torsdag 13. oktober kl. 18.00

Tilstede: Helene, Monica (første del), Torhild, Hanne-Cecilie, Anita,synnøve

Saksliste

Sak 93: Godkjenning av innkalling og saksliste 09/22

Godkjent

Sak 94: Godkjenning av protokoll 08/22

Godkjent

Sak 95: Økonomi – sett dato for arbeidsmøte øko. 

Utsettes siden kasserer ikke er tilstede.

Sak 96: Landsmøtesaker

Styret gjennomgikk aktuelle saker til landsmøte og diskuterte disse.

Styret ble enige om å foreslå en endring i vedtektene vedr valg på årsmøtet:

Dagens vedtekter

Kandidater til verv i lokallaget må ha gyldig medlemskap i foreningen. Alle kandidater skal ha sagt seg villige til å ta tillitsverv. 

Alle verv velges for ett år om gangen.

Forslag ny tekst:

Alle verv velges for ett  eller to år om gangen.

Valgkomiteen foreslår for årsmøtet om vervene velges for 1 eller 2 år av gangen i samråd med kandidatene.

Valgkomiteen søker å sørge for komtinuitet i styret så langt dette er mulig.

Sak 97: Evaluering av gjennomførte aktiviteter, og videre planlegging av andre aktiviteter.

Vi gikk gjennom kommende aktiviteter og hvem fra styret som deltar. Vi jobber med å få bredere oppslutning om aktivitetene våre både gjennom facebook og nettside, og gjennom mediene.

Sak 98: Foreldre/temakafe på SMK

Denne saken utsettes

Sak 99: Politisk arbeid

Synnøve jobber med lokalavisene i Telemark for å få laget reportasjer om autismeforeningen. Så langt har Telen og TA vist interesse. Helene og Synnøve holder kontakten videre.

Sak 100: Eventuelt 

  • Styret ser vi har mange medlemmer vi aldri hører noe fra.

Styret ser derfor på muligheter for å nå ut til alle medlemmer. Både brev og sms vurderes.

  • Årsmøtet 2023: Avholdes i lørdag 18. mars Hanne henter inn tilbud fra mulige lokasjoner.
  • Neste styremøte er 2. desember og avsluttes med julemiddag. 14 stk. på Henrik og kompani.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer